Nr. Kuupäev Tüüp Kirjeldus Menetleja
27785 29.06.2016 hooldustööd Tallinna linnamüüri lõigu Müürivahe 2 hooldustööde kava TLPA juhtivspetsialist, Henry Kuningas
27874 12.07.2016 uuringu tegevuskava Reppo, Monika. Kopli trammitee I etapi arheoloogiline järelevalve lõigul Ahtri tn - Suur Rannavärav. Uurimistööde programm. Tellija: Bauschmidt OÜ. Tallinn, 08.07.2016. TLPA muinsuskaitse osakonna arheoloog, Ragnar Nurk
27898 14.07.2016 muinsuskaitselise
järelevalve aruanne
Pika jala väravatorni fassaadide restaureerimise järelevalve aruanne Tallinna Linnaplaneerimise Ameti muinsuskaitse osakonna juhataja, Boris Dubovik
27978 28.07.2016 uuringu tegevuskava Kraut, Ants. Arheoloogilise uuringu tegevuskava Tallinna muinsuskaitsealal nr 2589 Toompea tänaval. Tallinn, 28.07.2016. TLPA muinsuskaitse osakonna arheoloog, Ragnar Nurk
27997 tööde teostamise
aruanne
Linnamüüri lõigu Müürivahe tn 2 kuni Assauwe torninihooldustööde aruanne Tallinna Linnaplaneerimise Ameti muinsuskaitse osakonna juhataja, Boris Dubovik
28681 24.11.2016 muinsuskaitse
eritingimused
Tallinn Pikk tn 70. Meremuuseumi hoonetekompleksi remont- restaureerimistööde muinsuskaitse eritingimused. Eesti Meremuuuseumi hoonetekompleks, suurtükitorn Paks Margareeta, Suur Rannavärav, All-linna kindlustused, linnamüür, tornid, väravaehitised, muldkindlustused, vallikraav, 13. -18. saj., reg-nr 3015. Koostaja AVP OÜ, arhitektuuriajaloolane Aleksandr Pantelejev. Tellija Eesti Meremuuseum.
Kooskõlastan.
Ehituspärandi nõunik, Merle Kinks
28682 24.11.2016 muinsuskaitse
eritingimused
Tallinn, Pikk tn 70 Meremuuseumi hoonetekompleksi remont-restaureerimistööde muinsuskaitse eritingimused. Tallinna Linnaplaneerimise Ameti muinsuskaitse osakonna juhataja, Boris Dubovik
28686 24.11.2016 seisukoht taotlusele
või eskiisile
Tallinn Pikk 70. Paks Margareeta, Eskiisprojekt. Koostaja KOKO arhitektid OÜ, Indrek Mikk, Andrus Kõresaar, Liis Lindvere, Raili Paling, Kadri Kaldam. Tellija Eesti Meremuuseum.
Võtta aluseks edasisel projekteerimisel.
Ehituspärandi nõunik, Merle Kinks
28688 24.11.2016 projektieelne
kooskõlastus
Pikk 70 Paksu Margareeta Eesti Meremuuseumi kompleksi rekonstrueerimise eskiisprojekt Tallinna Linnaplaneerimise Ameti muinsuskaitse osakonna juhataja, Boris Dubovik
28736 30.11.2016 tööprojekti
kooskõlastus
Mäekivi, Magnar. Aia 18 veekeskuse pumpla ja survetorustik. Töö nr 16240-0053. 11.11.2016. Projekt digitaalselt EHRis. Tellida arheoloogiline järelevalve kaevetöödele Aia tn 18 ja Mere pst vahelises lahtisel meetodil kaevatavas lõigus Muinsuskaitseameti vastava tegevusloaga ettevõttelt. TLPA muinsuskaitse osakonna arheoloog, Ragnar Nurk