Nr. Kuupäev Tüüp Kirjeldus Menetleja
25346 06.07.2015 muinsuskaitselise
järelevalve aruanne
Viru eelvärava tornide restaureerimise muinsuskaitselise järelevalve aruanne TLPA juhtivspetsialist, Henry Kuningas
25466 27.07.2015 projekti
kooskõlastus
Toompea tn ja Tõnismäe veetorustiku rekonstrueerimise projekt. Tallinn, kesklinna linnaosa, Toompea tn, Kaarli puiestee ja Tõnismäe. Tööprojekt. Tellija AS Tallinna Vesi. Töö nr TL30-5/338-14 Tallinna Linnaplaneerimise Ameti muinsuskaitse osakonna juhataja, Boris Dubovik
25792 21.09.2015 hooldusjuhend,
tegevuskava
Programm arheoloogilisele järelevalvele Kaarli pst 4a kinnistul kütusemahuti teisaldamisel. Kultuurimälestiste riiklik register nr 2589 ja 3015. Tallinna Linnaplaneerimise Ameti muinsuskaitse osakonna juhataja, Boris Dubovik
25860 29.09.2015 uuringu tegevuskava Kraut, Ants. Arheoloogilise uuringu tegevuskava. Tallinna muinsuskaitsealal, registri nr 2589, Inseneri tn. Muinasprojekt OÜ. Tallinn, 23.09.2015. Arheoloogiapärandi valdkonna juht, Ulla Kadakas
25990 19.10.2015 projekti
kooskõlastus
A. Laasfeld. Tallinna Reaalkooli sademe- ja pinnasevee ärajuhtimine Georg Otsa tänava poolselt küljelt. Tööprojekt. Töö nr 74-15. Tallinn okt 2015.
Estonia pst 6 ja 6a.
TLPA muinsuskaitse osakonna arheoloog, Ragnar Nurk
26063 29.10.2015 tööde teostamise
aruanne
Tallinna linnamüüri Grusbeketaguse ja Renteni tornide vahelise linnamüüri lõigu restaureerimistööde aruanne TLPA juhtivspetsialist, Henry Kuningas
26068 29.10.2015 muinsuskaitse
eritingimused
Kopli-suunalise trammitee rekonstrueerimise muinsuskaitse eritingimused Tallinna Linnaplaneerimise Ameti muinsuskaitse osakonna juhataja, Boris Dubovik
26147 13.11.2015 uuringu tegevuskava G. Vedru. Tegevuskava arheoloogilisele järelevalvele Mere pst 11, Mere pst T2, Põhja pst T2 kinnistutel veetrassi rajamisel. Tellija: Gabariit OÜ. Tallinn 12.11.2015. TLPA muinsuskaitse osakonna arheoloog, Ragnar Nurk
26152 16.11.2015 projekti
kooskõlastus
Pärnu mnt 2/Müürivahe tn 32 Hinke torni ja kõrvalhoone restaureerimise ja remondi projekt. Tallinna Linnaplaneerimise Ameti muinsuskaitse osakonna juhataja, Boris Dubovik
26199 23.11.2015 uuringu tegevuskava Ants Kraut. Arheoloogilise uuringu tegevuskava Tallinnas Estonia pst 4/G. Otsa tn 9, Georg Otsa tänav. Tallinn, 18.11.2015. TLPA muinsuskaitse osakonna arheoloog, Ragnar Nurk