Nr. Kuupäev Tüüp Kirjeldus Menetleja
26493 11.01.2016 konserveerimis- või
restaureerimistööd
e tegevuskava
Pikk 68 Stoltingi torni katuse restaureerimise tegevuskava TLPA juhtivspetsialist, Henry Kuningas
26929 inventeerimise
aruanne
Pikk Jalg 2 Pika Jala väravatorni geodeetiliste tööde aruanne
26939 18.03.2016 projekti
kooskõlastus,
muinsuskaitse
eritingimused
Pika Jala väravatorni välisviimistluse muinsuskaitse eritingimused ja välisviimistluse põhiprojekt TLPA juhtivspetsialist, Henry Kuningas
27149 15.04.2016 uuringu tegevuskava Kraut, Ants. Arheoloogilise uuringu tegevuskava Tallinnas Reaalkooli kirdeküljel. Tallinn, 14.04.2016. TLPA muinsuskaitse osakonna arheoloog, Ragnar Nurk
27166 18.04.2016 uuringu tegevuskava Kraut, Ants. Arheoloogilise uuringu tegevuskava Tallinnas Tammsaare pargis Turuhoone keldri kaevetöödel. Tallinn, 17.04.2016. TLPA muinsuskaitse osakonna arheoloog, Ragnar Nurk
27265 28.04.2016 muinsuskaitse
eritingimused
Tallinn, Suure Rannavärava väiksema varjendi remont-restaureerimiseks muinsuskaitse eritingimused. Koostanud Aleksandr Pantelejev. Tellija Noorte Loojate Ühendus MTÜ Tallinna Linnaplaneerimise Ameti muinsuskaitse osakonna juhataja, Boris Dubovik
27267 28.04.2016 tööprojekti
kooskõlastus
Panova, I. Pärnu mnt 11 võrgu ümberehitus. Elektrikaablite asendiplaan. Töö nr PL15-112.1. Enne kaevetööde alustamist teavitada TLPA arheoloogi. Arvestada, et kultuuriväärtusega leidude ilmnemisel tuleb tellida nende arheoloogiline uurimine. TLPA muinsuskaitse osakonna arheoloog, Ragnar Nurk
27475 20.05.2016 uuringute aruanne Kraut, Ants. Arheoloogilise uuringu aruanne Tallinnas Tammsaare pargis Uue turu hoone keldri kaevetöödel. Tallinn, 2016. TLPA muinsuskaitse osakonna arheoloog, Ragnar Nurk
27510 26.05.2016 tööprojekti
kooskõlastus
Vister, Kaisa. Komandandi tee tänavavalgustuse elektrivarustus. Asendiplaan. Joon nr LP2918-1. 26.05.2016. Kõigile kaevetöödele lahtisel meetodil tellida arheoloogiline järelevalve Muinsuskaitseameti tegevusluba omavalt ettevõttelt. Kõikide tööde käigus ilmnevate ajalooliste konstruktsioonide vajalikud lammutused kooskõlastada TLPA Muinsuskaitse osakonnaga. TLPA muinsuskaitse osakonna arheoloog, Ragnar Nurk
27785 29.06.2016 hooldustööd Tallinna linnamüüri lõigu Müürivahe 2 hooldustööde kava TLPA juhtivspetsialist, Henry Kuningas