Nr. Kuupäev Tüüp Kirjeldus Menetleja
27898 14.07.2016 muinsuskaitselise
järelevalve aruanne
Pika jala väravatorni fassaadide restaureerimise järelevalve aruanne Tallinna Linnaplaneerimise Ameti muinsuskaitse osakonna juhataja, Boris Dubovik
27978 28.07.2016 uuringu tegevuskava Kraut, Ants. Arheoloogilise uuringu tegevuskava Tallinna muinsuskaitsealal nr 2589 Toompea tänaval. Tallinn, 28.07.2016. TLPA muinsuskaitse osakonna arheoloog, Ragnar Nurk
27997 tööde teostamise
aruanne
Linnamüüri lõigu Müürivahe tn 2 kuni Assauwe torninihooldustööde aruanne Tallinna Linnaplaneerimise Ameti muinsuskaitse osakonna juhataja, Boris Dubovik
28681 24.11.2016 muinsuskaitse
eritingimused
Tallinn Pikk tn 70. Meremuuseumi hoonetekompleksi remont- restaureerimistööde muinsuskaitse eritingimused. Eesti Meremuuuseumi hoonetekompleks, suurtükitorn Paks Margareeta, Suur Rannavärav, All-linna kindlustused, linnamüür, tornid, väravaehitised, muldkindlustused, vallikraav, 13. -18. saj., reg-nr 3015. Koostaja AVP OÜ, arhitektuuriajaloolane Aleksandr Pantelejev. Tellija Eesti Meremuuseum.
Kooskõlastan.
Ehituspärandi nõunik, Merle Kinks
28682 24.11.2016 muinsuskaitse
eritingimused
Tallinn, Pikk tn 70 Meremuuseumi hoonetekompleksi remont-restaureerimistööde muinsuskaitse eritingimused. Tallinna Linnaplaneerimise Ameti muinsuskaitse osakonna juhataja, Boris Dubovik
28686 24.11.2016 seisukoht taotlusele
või eskiisile
Tallinn Pikk 70. Paks Margareeta, Eskiisprojekt. Koostaja KOKO arhitektid OÜ, Indrek Mikk, Andrus Kõresaar, Liis Lindvere, Raili Paling, Kadri Kaldam. Tellija Eesti Meremuuseum.
Võtta aluseks edasisel projekteerimisel.
Ehituspärandi nõunik, Merle Kinks
28688 24.11.2016 projektieelne
kooskõlastus
Pikk 70 Paksu Margareeta Eesti Meremuuseumi kompleksi rekonstrueerimise eskiisprojekt Tallinna Linnaplaneerimise Ameti muinsuskaitse osakonna juhataja, Boris Dubovik
28736 30.11.2016 tööprojekti
kooskõlastus
Mäekivi, Magnar. Aia 18 veekeskuse pumpla ja survetorustik. Töö nr 16240-0053. 11.11.2016. Projekt digitaalselt EHRis. Tellida arheoloogiline järelevalve kaevetöödele Aia tn 18 ja Mere pst vahelises lahtisel meetodil kaevatavas lõigus Muinsuskaitseameti vastava tegevusloaga ettevõttelt. TLPA muinsuskaitse osakonna arheoloog, Ragnar Nurk
29077 20.01.2017 uuringu tegevuskava Reppo, Monika. ARHEOLOOGILISED EELUURINGUD EESTI MEREMUUSEUMI PAKSU MARGAREETA KOMPLEKSI SISEHOOVIS. UURIMISTÖÖDE PROGRAMM. TALLINN 2017. TLPA muinsuskaitse osakonna arheoloog, Ragnar Nurk
29080 22.01.2017 projekti
kooskõlastus
PÕHJA pst JA KALASADAMA tn RISTMIKU REKONSTRUEERIMINE. PÕHIPROJEKT. Töö nr: T02716. Kooskõlastatud. Kõigile kaevetöödele on nõutav tellida arheoloogiline järelevalve Muinsuskaitseameti vastava tegevusloaga ettevõttelt. Ajalooliste müüride lammutused kooskõlastada jooksvalt Tallinna Linnaplaneerimise Ameti muinsuskaitse osakonnaga. TLPA muinsuskaitse osakonna arheoloog, Ragnar Nurk