Nr. Kuupäev Tüüp Kirjeldus Menetleja
35894 10.09.2019 projekti
kooskõlastus
Lossi plats 11 Neitsitorni sisearhitektuurne põhiprojekt. Tellija: Tallinna Linnamuuseum TLPA juhtivspetsialist, Henry Kuningas
35895 10.09.2019 projekti
kooskõlastus
Komandandi tee 2 Kiek in de Köki osaline sisearhitektuurne põhiprojekt. Tellija: Tallinna Linnamuuseum TLPA juhtivspetsialist, Henry Kuningas
36110 08.10.2019 projekti
kooskõlastus
Pikk Jalg 2 Pika Jala väravatorni liinipinge muutmise tööprojekt. Tellija: Elektrilevi OÜ TLPA juhtivspetsialist, Henry Kuningas
36114 09.10.2019 projekti
kooskõlastus
Toompargis Snelli tiigi settest puhastamise eelprojekt. Tellija: Tallinna Kesklinna Valitsus. Töö nr: 2018159 TLPA juhtivspetsialist, Henry Kuningas
36133 12.10.2019 tööprojekti
kooskõlastus
Türgi tiiva trepi valgustuse projekt. Koostaja: DeltaE Inseneribüroo. Tellija: Tallinna Keskkonna- ja Kommunaalamet TLPA juhtivspetsialist, Henry Kuningas
36171 17.10.2019 uuringute aruanne Monika Reppo. ARHEOLOOGILINE JÄLGIMINE KAARLI PST 4A KÜTUSEMAHUTI TEISALDAMISEL (2015). ARUANNE. TALLINN 2019. TLPA muinsuskaitse osakonna arheoloog, Ragnar Nurk
36185 19.10.2019 projekti
kooskõlastus
Ingeri bastioni (Kiek in de Köki kindlustustemuuseum) lisavalgustuse põhiprojekt. Tellija: Tallinna linnamuuseum TLPA juhtivspetsialist, Henry Kuningas
36360 08.11.2019 konserveerimis- või
restaureerimistööd
e tegevuskava
Suurtüki 12 katuse metallist kandetarindite, laetalade demonteerimise ja sekundaarsete siseseinte lammutamise tegevuskava. Tellija: Tallinna Linnavaraamet. Töö nr: 6102019 Koostaja: Sergei Averjanov. TLPA juhtivspetsialist, Henry Kuningas
36366 11.11.2019 uuringute aruanne Ants Kraut. Arheoloogilised uuringud Tallinnas Georg Otsa tänaval 2015.a. Aruanne. Tallinn 2019. TLPA muinsuskaitse osakonna arheoloog, Ragnar Nurk
36602 10.12.2019 uuringute aruanne Monika Reppo, Kaur Lillipuu. TRASSITÖÖD KAARLI KIRIKU ÜMBRUSES, TALLINN. ARHEOLOOGILINE JÄLGIMINE. ARUANNE. TALLINN 2019. TLPA muinsuskaitse osakonna arheoloog, Ragnar Nurk
36709 30.12.2019 uuringute aruanne Monika Reppo, Paul Ööbik, Ragnar Nurk. ARHEOLOOGILINE JÄLGIMINE TOOMPUIESTEE – NUNNE TN –SUUR-KLOOSTRI TN – GÜMNAASIUMI TN, TALLINN (2015). ARUANNE. TALLINN 2019. Tallinna Linnaplaneerimise Ameti muinsuskaitse osakonna juhataja, Boris Dubovik
36827 21.01.2020 muinsuskaitselise
järelevalve aruanne
Tallinna linnamüüri ja Toompea tugimüüri valgustuse rajamise muinsuskaitselise järelevalve aruanne. Tellija: AS Merko Infra. Töö nr: 18039 TLPA juhtivspetsialist, Henry Kuningas
36833 23.01.2020 muinsuskaitselise
järelevalve aruanne
Tallinna linnamüüri Bremeni torni ja Brookusplatsi vahelise lõigu (Vene 38 osas) restaureerimise muinsuskaitselise järelevalve aruanne. Tellija: Tallinna Kultuuriamet TLPA juhtivspetsialist, Henry Kuningas
36834 23.01.2020 muinsuskaitselise
järelevalve aruanne
Tallinna linnamüüri Pika Jala lõigu (Rataskaevu 22, Lühike Jalg 6 osas) restaureerimise muinsuskaitselise järelevalve aruanne. Tellija: Tallinna Kultuuriamet TLPA juhtivspetsialist, Henry Kuningas
37021 23.02.2020 tööde teostamise
aruanne
Suurtüki 12 remonditöökoja ja pumbamaja hoonete lammutus- ja konserveerimistööde teostamise aruanne. Tellija: Tallinna Linnavaraamet TLPA juhtivspetsialist, Henry Kuningas
37219 25.03.2020 uuringute aruanne Bremeni torni ukse dendrokronoloogilise uuringu aruanne. Tellija: TLPA muinsuskaitse osakond TLPA juhtivspetsialist, Henry Kuningas
37277 02.04.2020 uuringute aruanne Gurly Vedru. Aruanne arheoloogilistest uuringutest Tallinna linnamüüri juures (Tallinna vanalinna muinsuskaitseala, 2589; Toompea linnuse ringmüüri ja konsoolitornide säilmed, 2997; all linna kindlustused linnamüür, tornid, väravaehitised, muldkindlustused, vallikraav, 3015) 2019. aastal. Tallinn 2020. TLPA muinsuskaitse osakonna arheoloog, Ragnar Nurk
37284 03.04.2020 projekti
kooskõlastus
Gootide reduudi restaureerimise põhiprojekt. Tellija: TLPA muinsuskaitse osakond. Töö nr: GOOTI_PP/2020. Arhitekt Olavi Nõmmik TLPA juhtivspetsialist, Henry Kuningas
37523 01.05.2020 uuringute aruanne Janika Viljat. Arheoloogilne järelevalve Tallinnas Rannamäe teel (lõigul Suurtüki tn kuni Pikk tn) Tallinna vanalinna muinsuskaitsealal (reg. nr.2589) ja all-linna kindlustatud alal (reg. nr. 3015) vahemikus 08.08–10.08. 2018. aastal seoses tänavavalgustuse rekonstrueerimistöödega. Tartu 2020. TLPA muinsuskaitse osakonna arheoloog, Ragnar Nurk
37634 14.05.2020 trassi kooskõlastus Elektrikaablite asendiplaan Tallinna Linnaplaneerimise Ameti eeslinnade peaspetsialist, Kirsi-Merilin Luik
37791 01.06.2020 konserveerimis- või
restaureerimistööd
e tegevuskava
Türgi tiiva sissepääsu korrastamise tegevuskava. Tellija: TLPA muinsuskaitse osakond. Arhitekt: Kaie Moorast. TLPA juhtivspetsialist, Henry Kuningas
37825 04.06.2020 projekti
kooskõlastus
Linna, Tiina. Tallinn, Rannamäe tee 11 asuva SKOONE bastioni eskarpmüüri ja nõlva korrastamise remont-restaureerimise projekt. Töö nr 16-19. 31.01.2020. a. TLPA muinsuskaitse osakonna arheoloog, Ragnar Nurk
38081 15.07.2020 konserveerimis- või
restaureerimistööd
e tegevuskava
Vabadussõja võidusamba kõrval Ingeri bastioni müürilõigu restaureerimise tegevuskava. Tellija: Riigi Kinnisvara AS TLPA juhtivspetsialist, Henry Kuningas
38085 15.07.2020 muinsuskaitselise
järelevalve aruanne
Müürivahe 4 linnamüüri lõigu restaureerimise muinsuskaitse järelevalve aruanne. Tellija: Tallinna Kultuuriamet TLPA juhtivspetsialist, Henry Kuningas
38086 15.07.2020 muinsuskaitselise
järelevalve aruanne
Rataskaevu 16 ja 18 hoovides linnamüüri lõigu restaureerimise muinsuskaitse järelevalve aruanne. Tellija: Tallinna Kultuuriamet TLPA juhtivspetsialist, Henry Kuningas
38104 17.07.2020 konserveerimis- või
restaureerimistööd
e tegevuskava
Margareeta aias Stoltingi torni kõrval asuva tugimüüri restaureerimise tegevuskava. Tellija: Tallinna Linnaplaneerimise Amet TLPA juhtivspetsialist, Henry Kuningas
38207 04.08.2020 konserveerimis- või
restaureerimistööd
e tegevuskava
Pika Jala torni III korruse ateljee restaureerimise tegevuskava. Tellija: Risto Tali TLPA juhtivspetsialist, Henry Kuningas
38410 07.09.2020 inventeerimise
aruanne
Tallinna bastionaalvööndi haljasalade inventeerimine. Koostaja: Sulev Nurme. Tellija: Tallinna Keskkonna- ja Kommunaalamet TLPA juhtivspetsialist, Henry Kuningas
38467 14.09.2020 muinsuskaitselise
järelevalve aruanne
Rootsi bastioni Türgi tiiva peal asuva sissepääsu restaureerimise muinsuskaitse järelevalve aruanne. Tellija: TLPA muinsuskaitse osakond TLPA juhtivspetsialist, Henry Kuningas
38525 20.09.2020 konserveerimis- või
restaureerimistööd
e tegevuskava
Viru bastioni ehk Musumäe purskkaevu poolse trepistiku restaureerimise tegevuskava. Tellija: Tallinna Kesklinna Valitsus TLPA juhtivspetsialist, Henry Kuningas
38850 02.11.2020 uuringute aruanne Eero Heinloo. Tallinn, Tammsaare pargi arheoloogiliste uuringute aruanne. Tallinn 2020. TLPA muinsuskaitse osakonna arheoloog, Ragnar Nurk
38867 04.11.2020 muinsuskaitselise
järelevalve aruanne
Bastionaalvööndi Türgi tiiva tugimüüride, trepi ja piirete restaureerimise muinsuskaitse järelevalve aruanne. Tellija: TLPA muinsuskaitse osakond TLPA juhtivspetsialist, Henry Kuningas
39720 16.02.2021 muinsuskaitselise
järelevalve aruanne
Gootide reduudi restaureerimise muinsuskaitse järelevalve aruanne. Tellija: TLPA muinsuskaitse osakond TLPA juhtivspetsialist, Henry Kuningas
20865 24.07.2013 projekti
kooskõlastus
Neitsitorni, Tallitorni ja linnamüüri restaureerimise ehitusprojekt. Keldri trepi varikatus ja piirdeaed prügikonteineritele Tallinna Linnaplaneerimise Ameti muinsuskaitse osakonna juhataja, Boris Dubovik
20937 07.08.2013 uuringute aruanne Tallinn, Hinke torni uuringute aruanne Tallinna Kultuuriväärtuste Amet, Kaarel Truu
20987 15.08.2013 hooldusjuhend,
tegevuskava
Viru eesvärava tornide konserveerimistööde kava TLPA juhtivspetsialist, Henry Kuningas
21017 22.08.2013 uuringute aruanne Ragnar Nurk. Arheoloogilised eeluuringud Tallinnas Kaarli pst 4a. Aruanne. Tallinn 2013 Toomas Tamla
21077 02.09.2013 projekti
kooskõlastus
Harjumäe pargi platsi korrastamise tööprojekti muudatus. Balti keti mälestusplaat ja infotahvel. Tallinna Kultuuriväärtuste Ameti peaspetsialist, Helen Kallaste
21560 14.11.2013 projekti
kooskõlastus
Tallinnas Harjumäel asuva Vabadussamba taguse nõlva ekspertiis ja kindlustusprojekt. Toomas Tamla
22134 06.03.2014 projekti
kooskõlastus
Vabadussõja võidusamba taguse nõlva remonttööde ehitusprojekt. Toomas Tamla
22137 06.03.2014 kooskõlastus Tallinn, Lühike jalg 9 väravatorn. Siseukse paigaldusprojekt. Tallinna Linnaplaneerimise Ameti muinsuskaitse osakonna juhataja, Boris Dubovik
22188 13.03.2014 projekti
kooskõlastus
Tallinn, Komandandi tee 2, II ehitusetapi restaureerimisprojekt. kiek in de kök Tallinna Linnaplaneerimise Ameti muinsuskaitse osakonna juhataja, Boris Dubovik
22481 28.04.2014 projekti
kooskõlastus
Vabadussamba taguse nõlva sadevete, kastmissüsteemi ja tehnovõrkude koondplaan. Toomas Tamla
23047 14.07.2014 projekti
kooskõlastus
Tallinn, Harjumägi, Ingeri bastioni käikude idapoolse lõigu rekonstrueerimise ehitusprojekt. Tallinna Kultuuriväärtuste Amet, Kaarel Truu
23323 01.09.2014 projekti
kooskõlastus
Ingeri bastioni käikude idapoolse lõigu kütte-, ventilatsiooni-, kondidtsioneerimise- ja drenaažisüsteemide ehitusprojekt. Harjumägi, Kesklinna LO, Tallinn, Harjumaa. Töö nr 140302-KVD. Tallinn 2014. Tallinna Linnaplaneerimise Ameti muinsuskaitse osakonna juhataja, Boris Dubovik
23614 16.10.2014 projekti
kooskõlastus
Ingeri bastioni käikude idapoolse lõigu elektripaigaldise projekt TLPA juhtivspetsialist, Henry Kuningas
23815 18.11.2014 projekti
kooskõlastus
Komandandi tee 2. Kiek in de Köki trepikägiu kujundusprojekt. Autor Leonardo Meigas. November 2014. Tallinna Linnaplaneerimise Ameti muinsuskaitse osakonna juhataja, Boris Dubovik
24276 02.02.2015 tööprojekti
kooskõlastus
Köismäe torni täiendava valgustuse tööprojekt TLPA juhtivspetsialist, Henry Kuningas
24460 02.03.2015 trassi kooskõlastus Kaugküttetorustiku rekonstrueerimine Nunne tänaval. Kogu trassi ulatuses tagada arheoloogiline järelevalve. Toomas Tamla
24666 02.04.2015 kooskõlastus Harjumäe Ingeri bastioni elektrivarustus. Toomas Tamla
25346 06.07.2015 muinsuskaitselise
järelevalve aruanne
Viru eelvärava tornide restaureerimise muinsuskaitselise järelevalve aruanne TLPA juhtivspetsialist, Henry Kuningas
25466 27.07.2015 projekti
kooskõlastus
Toompea tn ja Tõnismäe veetorustiku rekonstrueerimise projekt. Tallinn, kesklinna linnaosa, Toompea tn, Kaarli puiestee ja Tõnismäe. Tööprojekt. Tellija AS Tallinna Vesi. Töö nr TL30-5/338-14 Tallinna Linnaplaneerimise Ameti muinsuskaitse osakonna juhataja, Boris Dubovik
25792 21.09.2015 hooldusjuhend,
tegevuskava
Programm arheoloogilisele järelevalvele Kaarli pst 4a kinnistul kütusemahuti teisaldamisel. Kultuurimälestiste riiklik register nr 2589 ja 3015. Tallinna Linnaplaneerimise Ameti muinsuskaitse osakonna juhataja, Boris Dubovik
25860 29.09.2015 uuringu tegevuskava Kraut, Ants. Arheoloogilise uuringu tegevuskava. Tallinna muinsuskaitsealal, registri nr 2589, Inseneri tn. Muinasprojekt OÜ. Tallinn, 23.09.2015. Arheoloogiapärandi valdkonna juht, Ulla Kadakas
25990 19.10.2015 projekti
kooskõlastus
A. Laasfeld. Tallinna Reaalkooli sademe- ja pinnasevee ärajuhtimine Georg Otsa tänava poolselt küljelt. Tööprojekt. Töö nr 74-15. Tallinn okt 2015.
Estonia pst 6 ja 6a.
TLPA muinsuskaitse osakonna arheoloog, Ragnar Nurk
26063 29.10.2015 tööde teostamise
aruanne
Tallinna linnamüüri Grusbeketaguse ja Renteni tornide vahelise linnamüüri lõigu restaureerimistööde aruanne TLPA juhtivspetsialist, Henry Kuningas
26068 29.10.2015 muinsuskaitse
eritingimused
Kopli-suunalise trammitee rekonstrueerimise muinsuskaitse eritingimused Tallinna Linnaplaneerimise Ameti muinsuskaitse osakonna juhataja, Boris Dubovik
26147 13.11.2015 uuringu tegevuskava G. Vedru. Tegevuskava arheoloogilisele järelevalvele Mere pst 11, Mere pst T2, Põhja pst T2 kinnistutel veetrassi rajamisel. Tellija: Gabariit OÜ. Tallinn 12.11.2015. TLPA muinsuskaitse osakonna arheoloog, Ragnar Nurk
26152 16.11.2015 projekti
kooskõlastus
Pärnu mnt 2/Müürivahe tn 32 Hinke torni ja kõrvalhoone restaureerimise ja remondi projekt. Tallinna Linnaplaneerimise Ameti muinsuskaitse osakonna juhataja, Boris Dubovik
26199 23.11.2015 uuringu tegevuskava Ants Kraut. Arheoloogilise uuringu tegevuskava Tallinnas Estonia pst 4/G. Otsa tn 9, Georg Otsa tänav. Tallinn, 18.11.2015. TLPA muinsuskaitse osakonna arheoloog, Ragnar Nurk
26493 11.01.2016 konserveerimis- või
restaureerimistööd
e tegevuskava
Pikk 68 Stoltingi torni katuse restaureerimise tegevuskava TLPA juhtivspetsialist, Henry Kuningas
26929 inventeerimise
aruanne
Pikk Jalg 2 Pika Jala väravatorni geodeetiliste tööde aruanne
26939 18.03.2016 projekti
kooskõlastus,
muinsuskaitse
eritingimused
Pika Jala väravatorni välisviimistluse muinsuskaitse eritingimused ja välisviimistluse põhiprojekt TLPA juhtivspetsialist, Henry Kuningas
27149 15.04.2016 uuringu tegevuskava Kraut, Ants. Arheoloogilise uuringu tegevuskava Tallinnas Reaalkooli kirdeküljel. Tallinn, 14.04.2016. TLPA muinsuskaitse osakonna arheoloog, Ragnar Nurk
27166 18.04.2016 uuringu tegevuskava Kraut, Ants. Arheoloogilise uuringu tegevuskava Tallinnas Tammsaare pargis Turuhoone keldri kaevetöödel. Tallinn, 17.04.2016. TLPA muinsuskaitse osakonna arheoloog, Ragnar Nurk
27265 28.04.2016 muinsuskaitse
eritingimused
Tallinn, Suure Rannavärava väiksema varjendi remont-restaureerimiseks muinsuskaitse eritingimused. Koostanud Aleksandr Pantelejev. Tellija Noorte Loojate Ühendus MTÜ Tallinna Linnaplaneerimise Ameti muinsuskaitse osakonna juhataja, Boris Dubovik
27267 28.04.2016 tööprojekti
kooskõlastus
Panova, I. Pärnu mnt 11 võrgu ümberehitus. Elektrikaablite asendiplaan. Töö nr PL15-112.1. Enne kaevetööde alustamist teavitada TLPA arheoloogi. Arvestada, et kultuuriväärtusega leidude ilmnemisel tuleb tellida nende arheoloogiline uurimine. TLPA muinsuskaitse osakonna arheoloog, Ragnar Nurk
27475 20.05.2016 uuringute aruanne Kraut, Ants. Arheoloogilise uuringu aruanne Tallinnas Tammsaare pargis Uue turu hoone keldri kaevetöödel. Tallinn, 2016. TLPA muinsuskaitse osakonna arheoloog, Ragnar Nurk
27510 26.05.2016 tööprojekti
kooskõlastus
Vister, Kaisa. Komandandi tee tänavavalgustuse elektrivarustus. Asendiplaan. Joon nr LP2918-1. 26.05.2016. Kõigile kaevetöödele lahtisel meetodil tellida arheoloogiline järelevalve Muinsuskaitseameti tegevusluba omavalt ettevõttelt. Kõikide tööde käigus ilmnevate ajalooliste konstruktsioonide vajalikud lammutused kooskõlastada TLPA Muinsuskaitse osakonnaga. TLPA muinsuskaitse osakonna arheoloog, Ragnar Nurk
27785 29.06.2016 hooldustööd Tallinna linnamüüri lõigu Müürivahe 2 hooldustööde kava TLPA juhtivspetsialist, Henry Kuningas
27874 12.07.2016 uuringu tegevuskava Reppo, Monika. Kopli trammitee I etapi arheoloogiline järelevalve lõigul Ahtri tn - Suur Rannavärav. Uurimistööde programm. Tellija: Bauschmidt OÜ. Tallinn, 08.07.2016. TLPA muinsuskaitse osakonna arheoloog, Ragnar Nurk
27898 14.07.2016 muinsuskaitselise
järelevalve aruanne
Pika jala väravatorni fassaadide restaureerimise järelevalve aruanne Tallinna Linnaplaneerimise Ameti muinsuskaitse osakonna juhataja, Boris Dubovik
27978 28.07.2016 uuringu tegevuskava Kraut, Ants. Arheoloogilise uuringu tegevuskava Tallinna muinsuskaitsealal nr 2589 Toompea tänaval. Tallinn, 28.07.2016. TLPA muinsuskaitse osakonna arheoloog, Ragnar Nurk
27997 tööde teostamise
aruanne
Linnamüüri lõigu Müürivahe tn 2 kuni Assauwe torninihooldustööde aruanne Tallinna Linnaplaneerimise Ameti muinsuskaitse osakonna juhataja, Boris Dubovik
28681 24.11.2016 muinsuskaitse
eritingimused
Tallinn Pikk tn 70. Meremuuseumi hoonetekompleksi remont- restaureerimistööde muinsuskaitse eritingimused. Eesti Meremuuuseumi hoonetekompleks, suurtükitorn Paks Margareeta, Suur Rannavärav, All-linna kindlustused, linnamüür, tornid, väravaehitised, muldkindlustused, vallikraav, 13. -18. saj., reg-nr 3015. Koostaja AVP OÜ, arhitektuuriajaloolane Aleksandr Pantelejev. Tellija Eesti Meremuuseum.
Kooskõlastan.
Ehituspärandi nõunik, Merle Kinks
28682 24.11.2016 muinsuskaitse
eritingimused
Tallinn, Pikk tn 70 Meremuuseumi hoonetekompleksi remont-restaureerimistööde muinsuskaitse eritingimused. Tallinna Linnaplaneerimise Ameti muinsuskaitse osakonna juhataja, Boris Dubovik
28686 24.11.2016 seisukoht taotlusele
või eskiisile
Tallinn Pikk 70. Paks Margareeta, Eskiisprojekt. Koostaja KOKO arhitektid OÜ, Indrek Mikk, Andrus Kõresaar, Liis Lindvere, Raili Paling, Kadri Kaldam. Tellija Eesti Meremuuseum.
Võtta aluseks edasisel projekteerimisel.
Ehituspärandi nõunik, Merle Kinks
28688 24.11.2016 projektieelne
kooskõlastus
Pikk 70 Paksu Margareeta Eesti Meremuuseumi kompleksi rekonstrueerimise eskiisprojekt Tallinna Linnaplaneerimise Ameti muinsuskaitse osakonna juhataja, Boris Dubovik
28736 30.11.2016 tööprojekti
kooskõlastus
Mäekivi, Magnar. Aia 18 veekeskuse pumpla ja survetorustik. Töö nr 16240-0053. 11.11.2016. Projekt digitaalselt EHRis. Tellida arheoloogiline järelevalve kaevetöödele Aia tn 18 ja Mere pst vahelises lahtisel meetodil kaevatavas lõigus Muinsuskaitseameti vastava tegevusloaga ettevõttelt. TLPA muinsuskaitse osakonna arheoloog, Ragnar Nurk
29077 20.01.2017 uuringu tegevuskava Reppo, Monika. ARHEOLOOGILISED EELUURINGUD EESTI MEREMUUSEUMI PAKSU MARGAREETA KOMPLEKSI SISEHOOVIS. UURIMISTÖÖDE PROGRAMM. TALLINN 2017. TLPA muinsuskaitse osakonna arheoloog, Ragnar Nurk
29080 22.01.2017 projekti
kooskõlastus
PÕHJA pst JA KALASADAMA tn RISTMIKU REKONSTRUEERIMINE. PÕHIPROJEKT. Töö nr: T02716. Kooskõlastatud. Kõigile kaevetöödele on nõutav tellida arheoloogiline järelevalve Muinsuskaitseameti vastava tegevusloaga ettevõttelt. Ajalooliste müüride lammutused kooskõlastada jooksvalt Tallinna Linnaplaneerimise Ameti muinsuskaitse osakonnaga. TLPA muinsuskaitse osakonna arheoloog, Ragnar Nurk
29311 23.02.2017 uuringu tegevuskava Reppo, M. Arheoloogilised eeluuringud Eesti Meremuuseumi Pikk 70 sisehoovis ja hoovimajas. Uurimistööde programm. Tallinn, 2017. TLPA muinsuskaitse osakonna arheoloog, Ragnar Nurk
29485 16.03.2017 uuringu tegevuskava Kraut, Ants. Arheoloogilise uuringu tegevuskava Tallinnas Müürivahe tänaval (Viru tn – Katariina käik). OÜ Muinasprojekt. Tallinn, 15.03.2017 Arheoloogiapärandi valdkonna juht, Ulla Kadakas
29600 03.04.2017 projekti
kooskõlastus
Põhja puiestee T4, Suur Rannavärav 1, Põhja pst 10, Põhja puiestee T2 soojustorustiku renoveerimine. Projekt EHRis Tallinna Linnaplaneerimise Ameti muinsuskaitse osakonna juhataja, Boris Dubovik
29630 05.04.2017 uuringu tegevuskava Kraut, Ants. Arheoloogilise uuringu tegevuskava Tallinna muinsuskaitsealal nr 2589 Komandandi teel ja Toompea tänaval. Muinasprojekt OÜ. Tallinn, 02.04.2017 Arheoloogiapärandi valdkonna juht, Ulla Kadakas
29868 09.05.2017 projekti
kooskõlastus
J. Sitnik. Estonia pst 4 - Tammsaare pargi turuhoone soojustorustik. Töö nr ST0117. Tallinn, 2016. Kooskõlastatud. Kaevetöödele tellida arheoloogiline jälgimine. TLPA muinsuskaitse osakonna arheoloog, Ragnar Nurk
30028 26.05.2017 uuringu tegevuskava Reppo, M. Arheoloogilised uuringud Eesti Meremuuseumi Pikk 70 sisehoovis. Uurimistööde programm. Tallinn, 2017. TLPA muinsuskaitse osakonna arheoloog, Ragnar Nurk
30035 27.05.2017 uuringute aruanne Reppo, M., Ööbik, P., Andok, R. Arheoloogilised eeluuringud Eesti Meremuuseumi Paksu Margareeta kompleksi sisehoovis. Aruanne. Tallinn, 2017. TLPA muinsuskaitse osakonna arheoloog, Ragnar Nurk
30157 12.04.2019 uuringute aruanne Kopli trammitee I etapi arheoloogiline järelevalve lõigul Ahtri tn - Suur Rannavärav. Aruanne. Tallinn, 2017. TLPA muinsuskaitse osakonna arheoloog, Ragnar Nurk
30163 09.06.2017 uuringu tegevuskava Heinloo, E. Tallinn, Tammsaare pargi rekonstrueerimise aegse arheoloogilise järelevalve programm. 08.06.2017. TLPA muinsuskaitse osakonna arheoloog, Ragnar Nurk
30366 04.07.2017 uuringu tegevuskava Katrin Treuman. Tegevuskava arheoloogiliste uuringute läbiviimiseks Tammsaare pargi turuhoone soojatorustiku ehitustöödel, Estonia pst 4. OÜ Tentel Disain. Tallinn 04.07.2017. TLPA muinsuskaitse osakonna arheoloog, Ragnar Nurk
30503 24.07.2017 projekti
kooskõlastus
Põltsam, P. Pikk jalg tänava pollarite ja tehnovõrkude projekt. Põhiprojekt. Tallinn, juuli 2017. TLPA muinsuskaitse osakonna arheoloog, Ragnar Nurk
30544 01.08.2017 projekti
kooskõlastus
Rannamäe tee 10, Lai tn 51, Rannamäe tee T2 // Väike Rannavärav, Tallinn. LJS 205 liinipinge muutmine. Töö nr PL16-40-176. Projekt e-kirjaga. TLPA muinsuskaitse osakonna arheoloog, Ragnar Nurk
30623 14.08.2017 uuringu tegevuskava Reppo, M. Arheoloogiline järelevalve Komandandi aed, Tallinn. Uurimistööde programm. Tallinn, 2017. TLPA muinsuskaitse osakonna arheoloog, Ragnar Nurk
30776 31.08.2017 uuringute aruanne Treuman, K. ARUANNE ARHEOLOOGILISTE UURINGUTE TEOSTAMISE KOHTA HARJU MAAKONNAS TALLINNA LINNAS KESKLINNA LINNAOSAS ESTONIA PST. 4/ G. OTSA TN. 9. Tallinn, 2017. TLPA muinsuskaitse osakonna arheoloog, Ragnar Nurk
30778 31.08.2017 seisukoht taotlusele
või eskiisile
Tallinn Pikk tn 70. All- linna kindlustused - linnamüür, tornid, väravaehitised, muldkindlustused, vallikraav, 13. -18.saj, reg-nr 3015. Paks Margareeta. Eskiisprojekt. Uus variant. Koostaja KOKO Arhitektid OÜ. Tellija Eesti Meremuuseum.
Võtta aluseks edasisel projekteerimisel.
Ehituspärandi nõunik, Merle Kinks
30810 04.09.2017 seisukoht taotlusele
või eskiisile
Pikk 70 Paksu Margareeta ja kogesaali eskiisprojekt. Tellija: Eesti Meremuuseum. Töö nr: 16-21. TLPA juhtivspetsialist, Henry Kuningas
30848 11.09.2017 kooskõlastus Harjumäel (Ingeri bastion) lipumastide taastamine TLPA juhtivspetsialist, Henry Kuningas
31248 31.10.2017 uuringute aruanne Reppo, M. & Lillipuu, K. ARHEOLOOGILINE JÄRELEVALVE MERE PST 11, MERE PST T2 JA PÕHJA PST T2 VEETRASSI RAJAMISEL (2015). ARUANNE. Tallinn, 2017. TLPA muinsuskaitse osakonna arheoloog, Ragnar Nurk
31258 02.11.2017 uuringute aruanne Andok, R. & Reppo, M. Põhja pst trassitööde arheoloogiline järelevalve. Aruanne. Tallinn, 2017. TLPA muinsuskaitse osakonna arheoloog, Ragnar Nurk
31459 29.11.2017 uuringute aruanne Monika Reppo. ARHEOLOOGILINE JÄRELEVALVE KOMANDANDI AED, KOMANDANDI TEE 2, TALLINN (2017). ARUANNE. TALLINN 2017. TLPA muinsuskaitse osakonna arheoloog, Ragnar Nurk
31462 30.11.2017 uuringute aruanne Reppo, M. & Ööbik, P. ARHEOLOOGILINE JÄRELEVALVE PIKK JALG, TALLINN POLLARITE JA TEHNOVÕRKUDE RAJAMISEL. ARUANNE. TALLINN 2017. TLPA muinsuskaitse osakonna arheoloog, Ragnar Nurk
31722 projekti
kooskõlastus
Tallinn Pikk t 70. Endine suurtükitorn Paks Margareeta ja Suur Rannavärav. Eelprojekt. Paksu Margareeta hoonekompleks jääb Tallinna vanalinna muinsuskaitsealasse, reg-nr 2589 ning on osa Tallinna all-linna kindlustuste kinnismälestisest, reg-nr 3015. Koostaja KOKO arhitektid OÜ. Tellija Eesti Meremuuseum.
Kooskõlastan vastavalt Muinsuskaitseameti 21.11.2017 kooskõlastamise komisjoni otsusele, protokoll nr 367.
Ehituspärandi nõunik, Merle Kinks
31738 04.01.2018 projektieelne
kooskõlastus
Pikk 70 Paksu Margareeta Eesti Meremuuseumi kompleksi eelprojekt. Tellija: Eesti Meremuuseum. Töö nr: 16-21/AR Tallinna Linnaplaneerimise Ameti muinsuskaitse osakonna juhataja, Boris Dubovik
31976 10.02.2018 uuringute aruanne Reppo, M., Ööbik, P., Andok, R. KOPLI TRAMMITEE II ETAPI ARHEOLOOGILINE JÄRELEVALVE LÕIGUL SUUR RANNAVÄRAV – BALTI JAAM 2017. AASTAL. ARUANNE. TALLINN 2018. TLPA muinsuskaitse osakonna arheoloog, Ragnar Nurk
32034 22.02.2018 muinsuskaitselise
järelevalve aruanne
Vene 28 Bremeni torni restaureerimise muinsuskaitse järelevalve aruanne TLPA juhtivspetsialist, Henry Kuningas
32185 19.03.2018 seisukoht taotlusele
või eskiisile
Tallinna linnamüüri lõikude ja Toompea tugimüüri valgustuse (Eesti Vabariik 100- Tallinna vanalinna müüride fassaadivalgustus) eskiisprojekt. Projekteerjia: Lightning Design Collective OY. Tellija: Tallinna Kommunaalamet. Töö nr: 418-ET-ES-V2 TLPA juhtivspetsialist, Henry Kuningas
32354 12.04.2018 projekti
kooskõlastus
Koge vraki transpordiraami ja eksponeerimislahenduse projekteerimine. Põhiprojekt. Töö nr 1746. Märkus: Juhul, kui töö käigus peaks ilmnema, et lahenduse elluviimine ei ole ilma koget oluliselt kahjustamata võimalik, siis tuleb leida alternatiivne variant. TLPA muinsuskaitse osakonna arheoloog, Ragnar Nurk
32360 13.04.2018 tööprojekti
kooskõlastus
Pikk 70 Paksu Margareeta kõrgsurve veeudu tulekustutussüsteemi põhiprojekt. Tellija: KOKO Arhitektid OÜ. Töö nr: 14. Tallinna Linnaplaneerimise Ameti muinsuskaitse osakonna juhataja, Boris Dubovik
32362 13.04.2018 tööprojekti
kooskõlastus
Pikk 70 Paksu Margareeta ehituskonstruktiivne põhiprojekt. Tellija: Eesti Meremuuseum. Töö nr: 16065. Tallinna Linnaplaneerimise Ameti muinsuskaitse osakonna juhataja, Boris Dubovik
32397 17.04.2018 muinsuskaitselise
järelevalve aruanne
Pikk 68 Stoltingi torni katuse restaureerimise muinsuskaitse järelevalve aruanne. Tellija: AS Bit TLPA juhtivspetsialist, Henry Kuningas
32398 17.04.2018 tööprojekti
kooskõlastus
Pikk 70 Paksu Margareeta kompleksi veevarustuse ja kanalisatsiooni põhiprojekt. Tellija: KOKO Arhitektid OÜ. Töö nr: 151/16 Tallinna Linnaplaneerimise Ameti muinsuskaitse osakonna juhataja, Boris Dubovik
32461 25.04.2018 projekti
kooskõlastus
Pikk 70 Paksu Margareeta Eesti Meremuuseumi kompleksi ruumide ja ekspositsiooni sisearhitektuurne põhiprojekt. Tellija: SA Eesti Meremuuseum. Töö nr: 1706. Tallinna Linnaplaneerimise Ameti muinsuskaitse osakonna juhataja, Boris Dubovik
32489 02.05.2018 tööprojekti
kooskõlastus
Pikk 70 Paksu Margareeta kompleksi kütte ja ventilatsiooni põhiprojekt. Tellija: KOKO Arhitektid OÜ. Töö nr: 171207. Tallinna Linnaplaneerimise Ameti muinsuskaitse osakonna juhataja, Boris Dubovik
32498 03.05.2018 tööprojekti
kooskõlastus
Pikk 70 Paksu Margareeta kompleksi nõrkvoolupaigaldise põhiprojekt. Tellija: KOKO Arhitektid OÜ. Töö nr: 1646. Tallinna Linnaplaneerimise Ameti muinsuskaitse osakonna juhataja, Boris Dubovik
32501 03.05.2018 tööprojekti
kooskõlastus
Pikk 70 Paksu Margaareta kompleksi tugevvoolupaigaldise põhiprojekt. Tellija: KOKO Arhitektid OÜ. Töö nr: 1646. Tallinna Linnaplaneerimise Ameti muinsuskaitse osakonna juhataja, Boris Dubovik
32594 15.05.2018 konserveerimis- või
restaureerimistööd
e tegevuskava
Gümnaasiumi 1//Väike-Kloostri 1 Nunnatorni ja Kuldjala torni vahelise müürilõigu restaureerimise tegevuskava. Tellija: Tallinna Kultuuriamet. TLPA juhtivspetsialist, Henry Kuningas
32597 15.05.2018 konserveerimis- või
restaureerimistööd
e tegevuskava
Vene 38 Bremeni torni ja Brookusplatsi vahelise linnamüüri lõigu restaureerimise tegevuskava. Tellija: Tallinna Kultuuriamet. TLPA juhtivspetsialist, Henry Kuningas
32599 15.05.2018 konserveerimis- või
restaureerimistööd
e tegevuskava
Kiek in de Köki ja Neitsitorni vahelise linnamüüri lõigu restaureerimise tegevuskava. Tellija: Tallinna Kultuuriamet. TLPA juhtivspetsialist, Henry Kuningas
32600 15.05.2018 konserveerimis- või
restaureerimistööd
e tegevuskava
Rüütli 32 Kiek in de Köki ja Harju 6 vahelise linnamüüri lõigu restaureerimise tegevuskava. Tellija: Tallinna Kultuuriamet. TLPA juhtivspetsialist, Henry Kuningas
32758 06.06.2018 uuringu tegevuskava Kraut, Ants. Arheoloogilise uuringu tegevuskava Tallinnas Põhja pst ja Kalasadama tn ristmiku rekonstrueerimisel. Muinasprojekt OÜ. Tallinn, 31.05.2018 Arheoloogiapärandi valdkonna juht, Ulla Kadakas
32810 14.06.2018 konserveerimis- või
restaureerimistööd
e tegevuskava
Pikk Jalg 3a Pika Jala väravatorni ja Lühikese Jala väravatorni vahelise linnamüüri lõigu restaureerimise tegevuskava. Tellija: Tallinna Kultuuriamet TLPA juhtivspetsialist, Henry Kuningas
32811 14.06.2018 konserveerimis- või
restaureerimistööd
e tegevuskava
Müüürivahe 64 Bremeni ja Munkadetaguse tornide vahelise linnamüüri lõigu restaureerimise tegevuskava. Tellija: Tallinna Kultuuriamet TLPA juhtivspetsialist, Henry Kuningas
32812 14.06.2018 konserveerimis- või
restaureerimistööd
e tegevuskava
Müürivahe 54 Munkadetaguse torni ja Hellemanni torni vahelise linnamüüri lõigu restaureerimise tegevuskava. Tellija: Tallinna Kultuuriamet TLPA juhtivspetsialist, Henry Kuningas
32813 14.06.2018 konserveerimis- või
restaureerimistööd
e tegevuskava
Müürivahe 42 Hellemanni torni ja Viru tänava vahelise linnamüüri lõigu restaureerimise tegevuskava. Tellija: Tallinna Kultuuriamet TLPA juhtivspetsialist, Henry Kuningas
32814 14.06.2018 konserveerimis- või
restaureerimistööd
e tegevuskava
Müüürivahe 4 Assauwe torni ja Harju tänava vahelise linnamüüri lõigu restaureerimise tegevuskava. Tellija: Tallinna Kultuuriamet TLPA juhtivspetsialist, Henry Kuningas
32815 14.06.2018 konserveerimis- või
restaureerimistööd
e tegevuskava
Laboratooriumi 29 // 31 // 33 Plate torni ja Renteni torni vaheliste linnamüüri lõikude restaureerimise tegevuskava. Tellija: Tallinna Kultuuriamet TLPA juhtivspetsialist, Henry Kuningas
32816 14.06.2018 konserveerimis- või
restaureerimistööd
e tegevuskava
Laboratooriumi 27 Köismäe torniga piirnevate linnamüüri lõikude restaureerimise tegevuskava. Tellija: Tallinna Kultuuriamet TLPA juhtivspetsialist, Henry Kuningas
33104 23.07.2018 uuringu tegevuskava Monika Reppo. ARHEOLOOGILINE JÄRELEVALVE EESTI MEREMUUSEUMI (PIKK 70, TALLINN) REKONSTRUEERIMISTÖÖDEL. UURIMISTÖÖDE PROGRAMM. TALLINN 2018. TLPA muinsuskaitse osakonna arheoloog, Ragnar Nurk
33105 23.07.2018 uuringu tegevuskava Monika Reppo, Kaur Lillipuu. ARHEOLOOGILINE JÄRELEVALVE KAARLI KIRIKU ÜMBRUSES, TALLINN. UURIMISTÖÖDE PROGRAMM. TALLINN 2018. TLPA muinsuskaitse osakonna arheoloog, Ragnar Nurk
33176 07.08.2018 uuringu tegevuskava Aivar Kriiska; Janika Viljat. Arheoloogiline järelvalve Tallinnas, Rannamäe tee lõigus Suurtüki tn kuni Pikk tn tänavavalgustuse rekonstrueerimisel. Tegevuskava. Tartu 2018. TLPA muinsuskaitse osakonna arheoloog, Ragnar Nurk
33446 13.09.2018 konserveerimis- või
restaureerimistööd
e tegevuskava
Bastioniosa haljasala Rannamäe tee lõunaküljel. Haljasala nõlvade korrastamise tegevuskava. Koostanud Andrus Rospu, Silur OÜ. Tallinn, 2018. TLPA muinsuskaitse osakonna peaspetsialist, Eero Kangor
33477 18.09.2018 konserveerimis- või
restaureerimistööd
e tegevuskava
Komandandi teega külgnev piirdemüür. Piirdemüüri restaureerimise tegevuskava. Töö nr R-S-01-06-18. Koostanud Andrus Rospu, Margo Lill. Silur OÜ, Tallinn, 2018. TLPA muinsuskaitse osakonna peaspetsialist, Eero Kangor
33606 04.10.2018 muinsuskaitse
eritingimused
Lai 51 Skoone bastioni kasemattide kasutuselevõtmise muinsuskaitse eritingimused. Tellija: Tallinna Kultuuriväärtuste Amet Tallinna Linnaplaneerimise Ameti muinsuskaitse osakonna juhataja, Boris Dubovik
33671 16.10.2018 uuringu tegevuskava Gurly Vedru. Tallinna linnamüüri fassaadivalgustuse paigaldamise juures läbi viidavate arheoloogiliste uuringute kava. 2018. TLPA muinsuskaitse osakonna arheoloog, Ragnar Nurk
34199 17.12.2018 muinsuskaitse
eritingimused
Tallinn, Lühike jalg 9 hoonete ja väravatorni remont-restaureerimiseks muinsuskaitse eritingimused. Tallinna Linnaplaneerimise Ameti muinsuskaitse osakonna juhataja, Boris Dubovik
34353 17.01.2019 projekti
kooskõlastus
Kaarli puiestee allee, Harjumäe, Komandandi tee ja Jaani kiriku ümbruse tänavavalgustuse rekonstrueerimise põhiprojekt. Tellija: Tallinna Kommunaalamet. Töö nr: ET1619 TLPA juhtivspetsialist, Henry Kuningas
34471 07.02.2019 projekti
kooskõlastus
Ingeri bastionil Tallinna pildistamistausta eelprojekt. Tellija: Tallinna Kommunaalamet. Töö nr: KUU181018 TLPA juhtivspetsialist, Henry Kuningas
34646 11.03.2019 ekspertiisid Nunnadetaguse torni katuse ekspertiis. Tellija: TLPA muinsuskaitse osakond TLPA juhtivspetsialist, Henry Kuningas
34829 09.04.2019 hooldusjuhend,
tegevuskava
Türgi tiiva tugimüüride restaureerimise tegevuskava. Koostanud Sergei Averjanov (EKS Invest OÜ). Tallinn, 2018 TLPA muinsuskaitse osakonna peaspetsialist, Eero Kangor
35003 03.05.2019 muinsuskaitse
eritingimused
Nunnadetaguse torni muinsuskaitse eritingimused. Tellija: Merlin Möll TLPA juhtivspetsialist, Henry Kuningas
35014 06.05.2019 ekspertiisid Nunnadetaguse torni kandekonstruktsioonide ekspertiis. Tellija: TLPA muinsuskaitse osakond TLPA juhtivspetsialist, Henry Kuningas
35017 06.05.2019 hooldusjuhend,
tegevuskava,
ekspertiisid
Tallinna vanalinna bastionalkindlustuste vööndi nn Türgi tiiva trepi insenertehniline ekspertiis ja kahjustuste likvideerimise tegevuskava. Töö nr 15042019. Koostanud Sergei Averjanov. Tallinn, 15.04.2019 Tallinna Linnaplaneerimise Ameti muinsuskaitse osakonna juhataja, Boris Dubovik
17467 28.02.2012 uuringute aruanne Berglund, Sten 2011 Aruanne 03.-05.11 ja 11.-12.11 2010 toimunud arheoloogilisest järelevalvest Tallinnas Hirvepargis, Toompuiestee 8 Muinsuskaitseameti arheoloogiamälestiste peainspektor, Ants Kraut
317 31.01.2003 projektieelne
kooskõlastus
Scone bastioni pargi eskiislahendus. Arh. T.Linna. Kooskõlastan (kaust TKVA-s) Muinsuskaitseameti arhitektuurimälestiste peainspektor, Hain Toss
1801 02.09.2004 projekti
kooskõlastus
Tallinna Linnamuuseumi filiaali Kiek in de Köki torni restau-
reerimistööde eelprojekt. OÜ H.Uuetalu (vastavalt arhitek-
tuurimälestiste ekspertnõuk. prot. nr. 43). Kaust TKVA-s.
Muinsuskaitseameti arhitektuurimälestiste peainspektor, Hain Toss
6756 26.04.2007 projektieelne
kooskõlastus
Tallinn, Kiek in DE Köki maa-alune osa koos ühendustunneliga (kaust TKVA-s) Muinsuskaitseameti arhitektuurimälestiste peainspektor, Hain Toss
8741 18.02.2008 muinsuskaitse
eritingimused
Vabadussõja võidusamba, asukohaga Tallinn, Vabaduse väljak aluse kinnistu muinsuskaitse eritingimused (kaust TKVA-s) Muinsuskaitseameti arhitektuurimälestiste peainspektor, Hain Toss
19 25.10.2002 projekti
kooskõlastus
Kooskõlastus 4059
Koigi Põhikooli heakorrastustööde tehniline projekt. Autor: AB R.A.E. OÜ; ins. T. Sinkonen. Kärkus kooskõlastusel: Kooskõlastatud hoone teepoolne lahendus. Pargipoolsel küljel tuleb anda kogu pargi üldlahendus. (kaust arhiivis).
Muinsuskaitseameti arhitektuurimälestiste peainspektor, Jaan Vali
1029 20.01.2004 muinsuskaitse
eritingimused
Neitsitorni muinsuskaitse eritingimused
Tellija Tallinna Kultuuriväärtuste Amet
Riigi Kinnisvara AS
Tallinna Linnaplaneerimise Ameti muinsuskaitse osakonna juhataja, Boris Dubovik
1035 22.01.2004 projekti
kooskõlastus
Projekteerija OÜ H.Uuetalu
Eppingi torni katusealusele tuuletõkkekile paigaldamine
omanik Tallinna linn
Tallinna Linnaplaneerimise Ameti muinsuskaitse osakonna juhataja, Boris Dubovik
1183 29.03.2004 projekti
kooskõlastus
Uus t.11 hoone A ja B 1. korruse äri- ja bürooruumide mõõdistusprojekt Tallinna Linnaplaneerimise Ameti muinsuskaitse osakonna juhataja, Boris Dubovik
4051 07.02.2006 projekti
kooskõlastus
Assauwe torn- rekonstueerimine Tallinna Linnaplaneerimise Ameti muinsuskaitse osakonna juhataja, Boris Dubovik
4165 06.03.2006 projekti
kooskõlastus
Viru tn 26/Valli 1 Viru värava eeltorni juurdeehituse välisviimistluse põhiprojekt Tallinna Linnaplaneerimise Ameti muinsuskaitse osakonna juhataja, Boris Dubovik
4227 20.03.2006 projekti
kooskõlastus
Pika Hermanni torni ehitustööde organiseerimise plaan. Tallinna Linnaplaneerimise Ameti muinsuskaitse osakonna juhataja, Boris Dubovik
4425 02.05.2006 projekti
kooskõlastus
Rootsi ja Igeri bastionite restaureerimise arhitektuursete detailide projekt (N. Mäger)
Esitatud ka ventilatsiooni, elektri- ja tuletõrjesüsteemide tööprojektid.
Tallinna Linnaplaneerimise Ameti muinsuskaitse osakonna juhataja, Boris Dubovik
4893 06.07.2006 projekti
kooskõlastus
välisviimistluse ja trepikoja remondi põhiprojekt Tallinna Linnaplaneerimise Ameti muinsuskaitse osakonna juhataja, Boris Dubovik
5601 01.11.2006 kooskõlastus Hellemanni torni restaureerimine arhitektuur-ehituslik osa tööjoonised Tallinna Linnaplaneerimise Ameti muinsuskaitse osakonna juhataja, Boris Dubovik
6121 31.01.2007 projekti
kooskõlastus
Skoone bastioni ehitiste lammutusprojekt Tallinna Linnaplaneerimise Ameti muinsuskaitse osakonna juhataja, Boris Dubovik
6745 26.04.2007 projekti
kooskõlastus
Skone bastioni valgustuse taastamise tööprojekt Tallinna Linnaplaneerimise Ameti muinsuskaitse osakonna juhataja, Boris Dubovik
6746 26.04.2007 projekti
kooskõlastus
Skone bastioni ajutine piirdeaed Tallinna Linnaplaneerimise Ameti muinsuskaitse osakonna juhataja, Boris Dubovik
7078 08.06.2007 projekti
kooskõlastus
Munkadetaguse ja Hellemanni linnamüüritornide vahelise kaitsekäigu rekonstruktsiooni tööprojekt Tallinna Linnaplaneerimise Ameti muinsuskaitse osakonna juhataja, Boris Dubovik
7079 08.06.2007 projekti
kooskõlastus
Munkadetaguse ja Hellemanni linnamüüritornide vahelise kaitsekäigu valgustuse tööprojekt Tallinna Linnaplaneerimise Ameti muinsuskaitse osakonna juhataja, Boris Dubovik
7080 08.06.2007 projekti
kooskõlastus
Munkadetaguse ja Hellemanni linnamüüritornide vahelise kaitsekäigu rekonstrueerimise ehituskonstruktsioonilised joonised Tallinna Linnaplaneerimise Ameti muinsuskaitse osakonna juhataja, Boris Dubovik
7123 14.06.2007 projektieelne
kooskõlastus
Skoone bastioni ja lähiala detailplaneeringu eskiis Tallinna Linnaplaneerimise Ameti muinsuskaitse osakonna juhataja, Boris Dubovik
7281 02.07.2007 tööprojekti
kooskõlastus
Komandandi tee 2, 4 - Kiek in de Köki II korruse maa-aluse osa ja Ingeri bastioni vahelise ühendustunneli põhiprojekti konstruktiivne osa Tallinna Linnaplaneerimise Ameti muinsuskaitse osakonna juhataja, Boris Dubovik
7291 02.07.2007 projekti
kooskõlastus
Rüütli 30 kõrval linnamüüri kontraforsi varikatuse projekt Tallinna Linnaplaneerimise Ameti muinsuskaitse osakonna juhataja, Boris Dubovik
7336 05.07.2007 projekti
kooskõlastus
Kiek in de Köki ja Ingeri bastioni ühendustunneli arhitektuursete jooniste põhiprojekt Tallinna Linnaplaneerimise Ameti muinsuskaitse osakonna juhataja, Boris Dubovik
7337 05.07.2007 tööprojekti
kooskõlastus
Komandandi tee 2 Kiek in de Köki elektripaigaldise 1. etapi põhiprojekt Tallinna Linnaplaneerimise Ameti muinsuskaitse osakonna juhataja, Boris Dubovik
7338 05.07.2007 tööprojekti
kooskõlastus
Komandandi tee 2 Kiek in de Köki kütte ja ventilatsiooni I ehitusjärjekorra põhiprojekt.
Koostaja: OÜ Fingal
Tallinna Linnaplaneerimise Ameti muinsuskaitse osakonna juhataja, Boris Dubovik
7340 05.07.2007 tööprojekti
kooskõlastus
Komandandi tee 2 Kiek in de Köki veevarustuse ja kanalisatsiooni I ehitusjärjekorra põhiprojekt.
Koostaja: OÜ Fingal
Tallinna Linnaplaneerimise Ameti muinsuskaitse osakonna juhataja, Boris Dubovik
8494 07.01.2008 detailplaneering Skoone bastioni ja lähiala detailplaneering Tallinna Linnaplaneerimise Ameti muinsuskaitse osakonna juhataja, Boris Dubovik
8539 15.01.2008 projektieelne
kooskõlastus
Suurtüki 4C, Grusbeke-taguse torni, Renteni torni ja Rannamäe tee vahelise haljasala heakorra eskiisprojekt Tallinna Linnaplaneerimise Ameti muinsuskaitse osakonna juhataja, Boris Dubovik
8745 18.02.2008 muinsuskaitse
eritingimused
Vabadussõja Võidusamba rajamise muinsuskaitse eritingimused Tallinna Linnaplaneerimise Ameti muinsuskaitse osakonna juhataja, Boris Dubovik
8821 28.02.2008 projekti
kooskõlastus
Rootsi ja Ingeri bastionide käikude sisekujunduse projekt.
Koostaja: Männi Disain
Tallinna Linnaplaneerimise Ameti muinsuskaitse osakonna juhataja, Boris Dubovik
8822 28.02.2008 projekti
kooskõlastus
Kiek in de Köki maa-aluse osa ja Ingeri bastioni sisekujunduse projekt.
Koostaja: Leonardo Disain
Tallinna Linnaplaneerimise Ameti muinsuskaitse osakonna juhataja, Boris Dubovik
9191 28.04.2008 projekti
kooskõlastus
Kin-in-de-Köki torni II etapi rekonstrueerimis- ja restaureerimistööde eelprojekt Tallinna Linnaplaneerimise Ameti muinsuskaitse osakonna juhataja, Boris Dubovik
9316 15.05.2008 projekti
kooskõlastus
Loewenschede torni kohandamine keraamikaateljeeks Tallinna Linnaplaneerimise Ameti muinsuskaitse osakonna juhataja, Boris Dubovik
9682 04.07.2008 projekti
kooskõlastus
Ingeri bastioni eskarpmüüride konserveerimistööde projekt Tallinna Linnaplaneerimise Ameti muinsuskaitse osakonna juhataja, Boris Dubovik
9754 14.07.2008 projekti
kooskõlastus
Tallinna Linnamuuseumi filiaal. Kiek in de Köki torni II etapi rekonstrueerimis- ja restaureerimistööde põhiprojekt. Tallinna Linnaplaneerimise Ameti muinsuskaitse osakonna juhataja, Boris Dubovik
10033 08.09.2008 uuringute aruanne Aruanne arheoloogilisest järelvalvest. Koostanud ragnar Nurk Tallinna Linnaplaneerimise Ameti muinsuskaitse osakonna juhataja, Boris Dubovik
10077 18.09.2008 projekti
kooskõlastus
Kiek in de kök, II ehitusetapi restaureerimisprojekt Tallinna Linnaplaneerimise Ameti muinsuskaitse osakonna juhataja, Boris Dubovik
10128 30.09.2008 projekti
kooskõlastus
Tööprojekt Tallinna Linnaplaneerimise Ameti muinsuskaitse osakonna juhataja, Boris Dubovik
10753 08.01.2009 tööprojekti
kooskõlastus
Vabaduse väljaku maa-alusesse parklasse jäävate tenaili ja kontraeskarbi müüride tehnilise olukorra uuringute ja restaureerimis-konserveerimistööde tehniline projekt Tallinna Linnaplaneerimise Ameti muinsuskaitse osakonna juhataja, Boris Dubovik
11695 08.06.2009 uurimistööde
programm
pärnu mnt 4 kinnistul asuva hoone vundamentide ja aluste uurimistööde programm Tallinna Linnaplaneerimise Ameti muinsuskaitse osakonna juhataja, Boris Dubovik
12033 10.08.2009 projekti
kooskõlastus
Kiek in de Köki V korruse relvakambri platvormi ja vitriinide põhiprojekt Tallinna Linnaplaneerimise Ameti muinsuskaitse osakonna juhataja, Boris Dubovik
12124 31.08.2009 tööde teostamise
aruanne
Vabaduse väljaku maa-alusesse parklasse jäävate tenaili ja kontraeskarbi müüride konserveerimistööde aruanne Tallinna Linnaplaneerimise Ameti muinsuskaitse osakonna juhataja, Boris Dubovik
12200 11.09.2009 tööprojekti
kooskõlastus
Ingeri bastioni kasemati idapoolse lõigu restaureerimise arhitektuurne põhiprojekt (AB Katrin Etverk), ventilatsiooni põhiprojekt (koostaja: OÜ Fingal), elektripaigaldise põhiprojekt (koostaja: KH Energia-konsult AS), drenaaži põhiprojekt (H.Uuetalu OÜ, Fingal OÜ), nõrkvoolusüsteemide põhiprojekt (KH Energia-konsult AS). Tallinna Linnaplaneerimise Ameti muinsuskaitse osakonna juhataja, Boris Dubovik
12370 13.10.2009 projektieelne
kooskõlastus
Harjumäe kõlakoja rekonstrueerimise eskiisprojekt Tallinna Linnaplaneerimise Ameti muinsuskaitse osakonna juhataja, Boris Dubovik
12408 19.10.2009 projekti
kooskõlastus
Lühikese Jala torni pööningukorrusele kamina rajamise projekt Tallinna Linnaplaneerimise Ameti muinsuskaitse osakonna juhataja, Boris Dubovik
12715 11.12.2009 tööprojekti
kooskõlastus
Basioni käikude kliimasüsteem (Clik As) Tallinna Linnaplaneerimise Ameti muinsuskaitse osakonna juhataja, Boris Dubovik
12753 16.12.2009 uuringute aruanne Kokkuvõte väljakaevamistest Harju värava alal 2008. ja 2009.a. ja lisandunud teabe esialgne analüüs Tallinna Linnaplaneerimise Ameti muinsuskaitse osakonna juhataja, Boris Dubovik
12839 04.01.2010 projekti
kooskõlastus
KIk-in-de-Köki sissepääsu süvendi tugimüüri II etapi tööde(paekiviga katmine) projekt. Muudatusjoonised. Tallinna Linnaplaneerimise Ameti muinsuskaitse osakonna juhataja, Boris Dubovik
14311 13.09.2010 projektieelne
kooskõlastus
Skoone bastionile rajatava ajutise teatri (nn põhuteater) eskiisprojekt Tallinna Linnaplaneerimise Ameti muinsuskaitse osakonna juhataja, Boris Dubovik
14555 28.10.2010 projekti
kooskõlastus
Ingeri bastion. Trepi ja käsipuu projekt. Tallinna Linnaplaneerimise Ameti muinsuskaitse osakonna juhataja, Boris Dubovik
15650 18.05.2011 projekti
kooskõlastus
Harjumäe pargi platsi korrastamise tööprojekt Tallinna Linnaplaneerimise Ameti muinsuskaitse osakonna juhataja, Boris Dubovik
15911 22.06.2011 projekti
kooskõlastus
Plate torni välistrepi projekt Tallinna Linnaplaneerimise Ameti muinsuskaitse osakonna juhataja, Boris Dubovik
16632 18.10.2011 projekti
kooskõlastus
Linnamüüri Neitsitorni lammutustööde projekt Tallinna Linnaplaneerimise Ameti muinsuskaitse osakonna juhataja, Boris Dubovik
16924 08.12.2011 projekti
kooskõlastus
Neitsitorni, Tallitorni ja linnamüüri restaureerimise ehitusprojekti eelprojekt Tallinna Linnaplaneerimise Ameti muinsuskaitse osakonna juhataja, Boris Dubovik
17012 22.12.2011 muinsuskaitse
eritingimused
Tallinn, Lai 51 Skoone bastioni kasemattide kasutuselevõtmise muinsuskaitse eritingimused Tallinna Linnaplaneerimise Ameti muinsuskaitse osakonna juhataja, Boris Dubovik
17274 02.02.2012 projekti
kooskõlastus
Lindamäe pargi platsi korrastamise eelprojekt Tallinna Linnaplaneerimise Ameti muinsuskaitse osakonna juhataja, Boris Dubovik
17358 16.02.2012 projekti
kooskõlastus
Lindamäe pargi platsi korrastamise tööprojekt Tallinna Linnaplaneerimise Ameti muinsuskaitse osakonna juhataja, Boris Dubovik
17512 29.02.2012 projekti
kooskõlastus
Neitsitorni elektri tugevvoolu projekt Tallinna Linnaplaneerimise Ameti muinsuskaitse osakonna juhataja, Boris Dubovik
17513 29.02.2012 projekti
kooskõlastus
Neitsitorni, Tallitorni ja linnamüüri galerii sisearhitektuurne projekt Tallinna Linnaplaneerimise Ameti muinsuskaitse osakonna juhataja, Boris Dubovik
17515 29.02.2012 projekti
kooskõlastus
Neitsitorni veevarustus ja kanalisatsioon Tallinna Linnaplaneerimise Ameti muinsuskaitse osakonna juhataja, Boris Dubovik
17516 29.02.2012 projekti
kooskõlastus
Neitsitorni nõrkvoolupaigaldised. Põhiprojekt. Tallinna Linnaplaneerimise Ameti muinsuskaitse osakonna juhataja, Boris Dubovik
17517 29.02.2012 projekti
kooskõlastus
Neitsitorni küte. Põhiprojekt. Tallinna Linnaplaneerimise Ameti muinsuskaitse osakonna juhataja, Boris Dubovik
17518 29.02.2012 projekti
kooskõlastus
Neitsitorni ventilatsioon. Põhiprojekt. Tallinna Linnaplaneerimise Ameti muinsuskaitse osakonna juhataja, Boris Dubovik
18434 09.07.2012 projektieelne
kooskõlastus
Hinke torni ja kõrvalhoone rekonstrueerimise eskiisprojekt Tallinna Linnaplaneerimise Ameti muinsuskaitse osakonna juhataja, Boris Dubovik
19127 01.11.2012 konserveerimis- või
restaureerimistööd
e tegevuskava
Neitsitorni keldriruumi krohvimaalingute konserveerimistööde kava Tallinna Linnaplaneerimise Ameti muinsuskaitse osakonna juhataja, Boris Dubovik
19252 20.11.2012 tööprojekti
kooskõlastus
Neitsitorni, Tallitorni ja linnamüüri sisearhitektuurne projekt Tallinna Linnaplaneerimise Ameti muinsuskaitse osakonna juhataja, Boris Dubovik
3933 11.01.2006 uurimistööde
programm
Väike-Karja 6, uurimis-lammutustööde programm TKVA juhtivspetsialist, Olev Liivik
3954 17.01.2006 muinsuskaitse
eritingimused
Viru värava eelvärava torni juurdeehituse muinsuskaitse eritingimused TKVA juhtivspetsialist, Olev Liivik
3955 17.01.2006 uurimistööde
programm
Viru värava eelvärava torni juurdeehituse muinsuskaitse väliuuringute programm TKVA juhtivspetsialist, Olev Liivik
7521 06.08.2007 projekti
kooskõlastus
Suure Rannavärava raidvapi (reg nr 3015) konserveerimistööde II etapi programm, Tln 2007 TKVA peaspetsialist, Viive Leitsar
6015 10.01.2007 tööde teostamise
aruanne
Tallitorni ja Neitsitorni vahelise kaitsekäigu katuse restaureerimise muinsuskaitse järelevalve aruanne TLPA juhtivspetsialist, Henry Kuningas
6120 31.01.2007 tööde teostamise
aruanne
Hellemanni torni remont-restaureerimise muinsuskaitselise järelevalve aruanne TLPA juhtivspetsialist, Henry Kuningas
7145 18.06.2007 muinsuskaitse
eritingimused
Valli 1 Virumägi muinsuskaitse eritingimused.
Koostaja: Elo Sova
TLPA juhtivspetsialist, Henry Kuningas
8020 25.10.2007 muinsuskaitse
eritingimused
Loewenschede torni muinsuskaitselised eritingimused TLPA juhtivspetsialist, Henry Kuningas
8439 20.12.2007 projekti
kooskõlastus
Plate torni välistrepi projekt TLPA juhtivspetsialist, Henry Kuningas
8621 28.01.2008 projektieelne
kooskõlastus
Aia 20/Väike-Rannavärava 4 Väike-Rannavärava tee äärse haljasala (keldrikorrusel end. töökojad) ümberehituse eskiisprojekt TLPA juhtivspetsialist, Henry Kuningas
8959 24.03.2008 projekti
kooskõlastus
Plate torni osalised muinsuskaitse eritingimused ja osalise restaureerimise projekt TLPA juhtivspetsialist, Henry Kuningas
9566 18.06.2008 projekti
kooskõlastus
Toompuiestee 8 Hirvepargi paviljoni kohviku põhiprojekt TLPA juhtivspetsialist, Henry Kuningas
10761 09.01.2009 projektieelne
kooskõlastus
Harju tänava II eelvärava säilinud maa-aluste müüride eksponeerimise ning markeerimise eskiisprojekt TLPA juhtivspetsialist, Henry Kuningas
10992 13.02.2009 muinsuskaitse
eritingimused
Harjumäe kõlakoja muinsuskaitse eritingimused TLPA juhtivspetsialist, Henry Kuningas
11605 25.05.2009 projektieelne
kooskõlastus
Loewenschede torni eelprojekt. TLPA juhtivspetsialist, Henry Kuningas
11778 19.06.2009 projektieelne
kooskõlastus
Skoone bastionil ajutise NO99 teatrihoone eskiisprojekt TLPA juhtivspetsialist, Henry Kuningas
11847 02.07.2009 projekti
kooskõlastus
Pika Jala väravatorni valgustuse projekt TLPA juhtivspetsialist, Henry Kuningas
13318 26.03.2010 tööde teostamise
aruanne
Munkadetaguse torni restaureerimise muinsuskaitselise järelevalve aruanne TLPA juhtivspetsialist, Henry Kuningas
14656 11.11.2010 projekti
kooskõlastus
Piire Ingeri bastionil TLPA juhtivspetsialist, Henry Kuningas
14988 06.01.2011 projektieelne
kooskõlastus
Skoone bastionile püstitatava ajutise NO99 põhuteatri eelprojekt TLPA juhtivspetsialist, Henry Kuningas
15014 17.01.2011 projekti
kooskõlastus
Toompuiestee 8 paviljoni kütte, ventilatsiooni, vee- ja kanalisatsioonivarustuse sisevõrkude projekt TLPA juhtivspetsialist, Henry Kuningas
16394 12.09.2011 projekti
kooskõlastus
Linnamüüri Tallitorni metallvärava projekt TLPA juhtivspetsialist, Henry Kuningas
16912 07.12.2011 projekti
kooskõlastus
Plate torni, Laboratooriumi 29 / 31 / 33 veevarustuse ja kanalisatsiooni põhiprojekt TLPA juhtivspetsialist, Henry Kuningas
16963 15.12.2011 projekti
kooskõlastus
Laboratooriumi 29/31/33 Plate torni AE põhiprojekt TLPA juhtivspetsialist, Henry Kuningas
16965 15.12.2011 projekti
kooskõlastus
Laobratooriumi 29/31/33 Plate torni elektripaigaldise põhiprojekt TLPA juhtivspetsialist, Henry Kuningas
6750 26.04.2007 projekti
kooskõlastus
Kik in de Köki Ii korruse maa-aluse osa laiendus
Eelprojekt
TKVA peaspetsialist, Oliver Orro
10044 10.09.2008 kooskõlastus Sisekujundus ja ekspositsioon TLPA peaspetsialist, Artur Ümar
11930 16.07.2009 tööprojekti
kooskõlastus
Ingeri ja Rootsi bastioni trepi projekt TLPA peaspetsialist, Artur Ümar
11931 16.07.2009 tööprojekti
kooskõlastus
Tallinna Linnamüüri Munkadetaguse torni restuareerimise ehitusprojekt TLPA peaspetsialist, Artur Ümar
15746 02.06.2011 muinsuskaitse
eritingimused
Neitsitorni eritingimused TLPA peaspetsialist, Artur Ümar
17101 09.01.2012 tööprojekti
kooskõlastus
Neitsitorni, Tallitorni ja linnamüüri restaureerimise ehitusprojekt PÕHIPROJEKT TLPA peaspetsialist, Artur Ümar
14721 22.11.2010 muinsuskaitse
eritingimused
Harjumäe pargi korrastamise muinsuskaitse eritingimused Tallinna Kultuuriväärtuste Ameti peaspetsialist, Helen Kallaste
15127 10.02.2011 projektieelne
kooskõlastus
Harjumäe pargi platsi korrastamise eskiisprojekt Tallinna Kultuuriväärtuste Ameti peaspetsialist, Helen Kallaste
17041 28.12.2011 muinsuskaitse
eritingimused
Lindamäe ja Linda kuju korrastamise muinsuskaitse eritingimused Tallinna Kultuuriväärtuste Ameti peaspetsialist, Helen Kallaste
17376 20.02.2012 projekti
kooskõlastus
Harju 6 kinnistul Rüütli tn pool prügimaja 4 konteinerile. Tallinna Kultuuriväärtuste Ameti peaspetsialist, Helen Kallaste
18013 16.05.2012 muinsuskaitse
eritingimused
Muinsuskaitse eritingimused Tallinnas, Aia 6 ja Aia 8 kinnistute detailplaneeringu koostamiseks ja uushoonestuse projekteerimiseks Muinsuskaitseameti arhitektuurimälestiste peainspektor, Thea Laidvere
13755 04.06.2010 projekti
kooskõlastus
Arheoloogilised eeluuringud seoses maa-aluse parkla rajamisega Toomas Tamla
13834 16.06.2010 uuringute aruanne Arheoloogiline järelevalve elektrivarustuse trasside rajamisel Tallinnas Suur-Karja ja G. Otsa tänavatel kesk- ja uusaegse Karjavärava kompleksi maa-alal 2009. aastal. Tööde teostajad: R. Nurk, G. Püüa, V. Kadakas, G. Toos; luba nr 5418. Tööde tellija: Apsida Ehitus. Tööde teostamise aeg: 02.07-20.08. 2009. Toomas Tamla
14404 30.09.2010 uurimistööde
programm
Arheoloogilised uuringud bastionaalvööndi kindlustuste ja kultuurkihi selgitamiseks. Toomas Tamla
14461 07.10.2010 trassi kooskõlastus Sadevete kanalisatsiooni ja drenaaži rajamine Ingeri bastionile Vabadussõja võidusamba tagusele alale. Kaevetööde ajaks on vältimatu tellida arheoloogiline järelevalve; vajadusel tuleb korraldada arheoloogilised kaevamised. Toomas Tamla
14779 30.11.2010 uuringute aruanne R. Nurk. Skoone bastioni arheoloogiliste eeluuringute vahearuanne. Tallinn 2010 Toomas Tamla
14781 30.11.2010 uuringute aruanne R. Nurk. Arheoloogilised eeluuringud Väikese Rannavärava bastioni alal. Tallinn 2010. Toomas Tamla
14782 30.11.2010 uuringute aruanne R. Nurk. Täiendavad arheoloogilised eeluuringud Väikese Rannavärava bastioni alal. Tallinn 2010. Toomas Tamla
15737 01.06.2011 uuringute aruanne Sten Berglund. Aruanne 03.-05. 11 ja 11.-12. 11. 2010 toimunud arheoloogilisest järelevalvest Tallinnas Hirvepargis, Toompuiestee 8. Tartu 2010. Toomas Tamla
16292 29.08.2011 trassi kooskõlastus Elektrikaabli paigaldus. Toomas Tamla
17359 16.02.2012 trassi kooskõlastus Tallinna Lindamäe pargi sadevete kanalisatsioon. Tööprojekt Toomas Tamla
17677 26.03.2012 projekti
kooskõlastus
Hoonete Rannamäe tee 3 ja 3a kanalisatsiooni ja drenaaži põhiprojekt. Toomas Tamla
17678 26.03.2012 projekti
kooskõlastus
Rannamäe tee 3 ja 3a elektrivarustuse põhiprojekt. Toomas Tamla
18172 05.06.2012 uuringute aruanne R. Nurk. Arheoloogiline järelvalve Tallinnas Harjumäel (endisel Ingeri bastionil) Vabadussõja võidusamba täiendava sadeveekanalisatsiooni rajamisel 2010 aastal. Tallinn 2011. Toomas Tamla
18175 05.06.2012 uuringute aruanne R. Nurk. Arheoloogiline järelevalve Tallinnas Uue ja Väike Rannavärava tänava nurgal ning Uus tn 35 hoovis 2010. aastal. Tallinn 2011. Toomas Tamla
18218 11.06.2012 trassi kooskõlastus Volta - Elektrijaama - Ranna 110 kV kaabelliinide rekonstrueerimine. Tallinn, Põhja-Tallinna ja Kesklinna linnaosa. Toomas Tamla
19481 02.01.2013 uuringute aruanne Ragnar Nurk. Arheoloogilised eeluuringud Tallinnas Skoone bastionil. Toomas Tamla
19606 24.01.2013 uuringute aruanne Ragnar Nurk, Anneli Kalm. Arheoloogiline järelevalve Tallinnas Komandandi aias 2012. aastal. Aruanne. Toomas Tamla
19607 24.01.2013 uuringute aruanne R. Nurk. Arheoloogiline järelevalve Tallinnas Ingeri bastionil (Harjumäel) 2011. aastal. Tallinn 2013. Toomas Tamla
19608 24.01.2013 uuringute aruanne R. Nurk. Arheoloogiline järlevalve Tallinnas Rootsi bastionil (Lindamäel) 2012. aastal. Aruanne. Tallinn 2013. Toomas Tamla
19754 21.02.2013 uuringute aruanne R. Nurk. Arheoloogilised eeluuringud Tallinna bastionaalvööndi Põhjapoolses osas 2010 aastal. Aruanne. Tallinn 2013. Toomas Tamla
20022 09.04.2013 uuringute aruanne R. Nurk. Arheoloogiline järelevalve Tallinnas Vabaduse väljakul (20082009: muldkindlustused (kaevand XVII). Aruanne. Tallinn 2013 Toomas Tamla
20227 09.05.2013 projekti
kooskõlastus
Vabadussõja võidusamba taguse kaldnõlva rekonstrueerimise projekt. Toomas Tamla