Nr. Kuupäev Tüüp Kirjeldus Menetleja
33219 14.08.2018 muinsuskaitselise
järelevalve aruanne
Viljandi Gümnaasiumi keldriruumide rekonstrueerimistööd. Muinsuskaitselise järelevalve aruanne. Viljandi I Algkooli hoone, 1926-1928. Ehitismälestis nr 30173. Koostanud Aleksandr Vardakov VS 759/2015. Tellija Riigi Kinnisvara AS. Viljandi Linnavalitsus, Monika Vestman
31589 13.12.2017 projekti
kooskõlastus
Viljandi Gümnaasiumi keldriruumide projekteerimistööd. Ehitismälestis, KMR nr 30173. Põhiprojekt. Projekteerija ARC Projekt OÜ (volitatud arhitekt 7, vastutav spetsialist Jaanika Saar). Tellija Riigi Kinnisvara AS. Kooskõlastatud Viljandi linna muinsuskaitsekomisjoni 18.09.2017 koosoleku protokolli nr 2-16/16 alusel. Viljandi Linnavalitsus, Monika Vestman
30952 21.09.2017 muinsuskaitse
eritingimused
Muinsuskaitse eritingimused Viljandi Gümnaasiumi koolihoone keldrikorruse osade ruumide ehitusprojekti koostamiseks. Hariduse tn 2, Viljandi. Viljandi I Algkooli hoone (KMR, reg. nr 30173). Koostaja ARC Projekt OÜ (O. Suuder, J. Kulasalu, M. Nõmmemaa). Tellija Riigi Kinnisvara AS. Kooskõlastatud Viljandi linna muinsuskaitsekomisjoni 28.06.2017 koosoleku protokolli nr 2-16/12 alusel. Viljandi Linnavalitsus, Monika Vestman
21355 10.10.2013 erialaspetsialisti
järelevalve aruanne
Muinsuskaitse aruanne Viljandis Hariduse tn 2 Viljandi Gümnaasiumi vana hoone restaureerimistööde kohta. Koostas ehituse omanikujärelevalve ja muinsuskaitseline järelevalve Mait Tael (P.P.Ehitus OÜ). Viljandi Linnavalitsus, Monika Vestman
17836 17.04.2012 projekti
kooskõlastus
Viljandi linnas kv.138 Hariduse tn.2 koolimaja kaitsme nimivoolu suurendamine(KO7421, ISO556) Viljandi vanalinna muinsuskaitsealal, reg.nr.27010 tööprojekt Töö nr.12101 Koostas OÜ Sarrup, Raivo Põldaru Tellija Eesti Energia Võrguehitus AS, Viljandi aprill 2012
Tingimus: Hariduse tänava telgjoonelt idapoolsetel trassi osadel vajalik arheoloogi järelevalve
Viljandimaa nõunik, Anne Kivi
17346 14.02.2012 projekti
kooskõlastus
Viljandis Hariduse t 2, Viljandi I algkooli hoone, reg nr 30173 restaureerimine ja juurdeehituse põhiprojekt.5 köidet Koostaja Salto AB OÜ, arhitektid Maarja Kask, Ralf Lõoke, Karli Luik, Andro Mänd, Eva Laarmann. Tellija Riigi Kinnisvara AS.Kooskõlastamise komisjonide protokollid nr.215, 15.novembril 2011 ja nr.219, 24.jaanuaril 2012 Kooskõlastatud kokkuleppel peainspektor Thea Laidverega Viljandimaa nõunik, Anne Kivi
17345 14.02.2012 uuringute aruanne Viljandi Hariduse t 2 Viljandi I algkooli hoone värviuuringute aruanne. Koostas Eva Laarmann Tellija Salto AB OÜ Kooskõlastamise komisjoni protokoll nr.215, 15.november 2011.a. Viljandimaa nõunik, Anne Kivi
16114 29.07.2011 uurimistööde
programm
Viljandi Riigigümnaasiumi hoone väliuuringute tegevuskava . Koostas Eva Laarmann. Tellija Salto AB OÜ Tallinn 2011 Viljandimaa nõunik, Anne Kivi
15156 15.02.2011 muinsuskaitse
eritingimused
Algkoolihoone Viljandis Hariduse 2 Muinsuskaitse eritingimused koolihoone restaureerimiseks ja juurdeehituse rajamiseks. Koostas Mart Siilivask, Muinsuskaitseameti nõunik Tartu 2010 Viljandimaa nõunik, Anne Kivi