Nr. Kuupäev Tüüp Kirjeldus Menetleja
39509 15.01.2021 muinsuskaitselise
järelevalve aruanne
Lai 47 Hobuveski rekonstrueerimise muinsuskaitselise järelevalve aruanne. Tellija: Tallinna Kultuuriamet TLPA juhtivspetsialist, Henry Kuningas
39370 28.12.2020 tööde teostamise
aruanne
Lai 47 Hobuveski panduse ja trepi ehitustööde aruanne. Tellija: Tallinna Linnateater TLPA juhtivspetsialist, Henry Kuningas
34658 14.03.2019 projekti
kooskõlastus
Lai tn 47, Tallinn. Hobuveski panduse ja trepi ehitusprojekt. Tallinna Linnaplaneerimise Ameti muinsuskaitse osakonna juhataja, Boris Dubovik
31464 30.11.2017 uuringute aruanne Reppo, M. & Lillipuu, K. Lai tn 47 arheoloogiline järelevalve. Aruanne. Tallinn, 2017. TLPA muinsuskaitse osakonna arheoloog, Ragnar Nurk
30216 15.06.2017 projekti
kooskõlastus
Lai 47 Hobuveski soojusvarustuse välisvõrgu ehitusprojekt. Tellija: Restor AS. Töö nr: 170107. TLPA juhtivspetsialist, Henry Kuningas
30104 05.06.2017 projekti
kooskõlastus
Lai tn 47 soojusvarustuse välisvõrgu ehitusprojekt. Töö nr 170107. Tallinn, 21. märts 2017. Kooskõlastatud. Tellida arheoloogiline uuring järelevalve meetodil. TLPA muinsuskaitse osakonna arheoloog, Ragnar Nurk
29732 20.04.2017 projekti
kooskõlastus
Lai tn 47, Tallinn. Hobuveski ehitusprojekt. Töö nr 18-2013. Tallinna Linnaplaneerimise Ameti muinsuskaitse osakonna juhataja, Boris Dubovik
21795 20.12.2013 projekti
kooskõlastus
Hobuveski ehitusprojekt Tallinna Linnaplaneerimise Ameti muinsuskaitse osakonna juhataja, Boris Dubovik
20997 21.08.2013 muinsuskaitse
eritingimused
Hobuveski Lai 47 Tallinn, reg nr 3034. Muinsuskaitse eritingimused. Koostaja Restor OÜ, peaarhitekt Mart Keskküla, arhitektuurikonservaator Maris Suits.
Uus kooskõlastus, kehtib 5 aastat.
Tallinna Linnaplaneerimise Ameti muinsuskaitse osakonna juhataja, Boris Dubovik
20981 15.08.2013 muinsuskaitse
eritingimused
Lai 47 Hobuveski muinsuskaitse eritingimused Tallinna Linnaplaneerimise Ameti muinsuskaitse osakonna juhataja, Boris Dubovik