Nr. Kuupäev Tüüp Kirjeldus Menetleja
29440 25.08.2017 projekti
kooskõlastus
Loksa linn Tallinna tn 49, Loksa autobussijaama, reg-nr 30353, rekonstrueerimise ja fassaadide restaureerimise projekt. Arhitektuur-ehitusliku osa põhiprojekt. Koostaja Projektgrupp Rosenberg OÜ, insener Peep Rosenberg ja OÜ Arhitektuuribüroo Ignar Fjuk, arhitekt Ignar Fjuk. Tellija Loksa Linnavalitsus. Harjumaa nõunik, Ly Renter
29439 08.03.2017 muinsuskaitse
eritingimused
Tallinna tn 49, Loksa linn, Harju maakond Muinsuskaitse eritingimused
Loksa autobussijaama hoone (ehitismälestis nr. 30353) taastamiseks bussiterminalina, tellija Loksa Linnavalitsus, töö koostaja: Projektgrupp Rosenberg OÜ E 149/2004 Peep Rosenberg, Andres Sildre

Alus: KKK protokoll veebruar 2017
Harjumaa nõunik, Ly Renter
29174 25.08.2017 muinsuskaitse
eritingimused
Loksa Tallinna tn 49. Muinsuskaitse eritingimused Loksa autobussijaama hoone, reg-nr 30353, taastamiseks bussiterminalina. Koostaja Projektgrupp Rosenberg OÜ, ehitusinsener Peep Rosenberg, ajaloolane Andres Sildre. Tellija Loksa Linnavalitsus.

Alus: KKK otsus 24.01.2017
Harjumaa nõunik, Ly Renter
28749 05.12.2016 projekti
kooskõlastus
Riigitee nr 11280 Loksa-Viinistu km 0-1,09 ja 11285 Loksa-Pärispea km 0-1 ehitusprojekt koos osalise tänavavalgustusega Osa 1, teed. Põhiprojekt. Tellija Maanteeamet, koostaja Vadim Mahkats, Keskkonnaprojekt OÜ.
Kavandatud tööd toimuvad kultuurimälestise kaitsevööndis Tallinna tn 49 Loksal, kinnistul paikneb Loksa autobussijaam registrinumbriga 30353
Harjumaa nõunik, Ly Renter