Nr. Kuupäev Tüüp Kirjeldus Menetleja
37515 30.04.2020 tööde teostamise
aruanne
Mustpeade Vennaskonna hoone pööningu eesruumi nr 93 restaureerimistööde aruanne. Koostas: Helmut Reiss. Tellija: Tallinna Filharmoonia TLPA juhtivspetsialist, Henry Kuningas
37173 19.03.2020 inventeerimise
aruanne
Oleviste Gildi ja Mustpeade Vennaskonna hoonete väärtuslike tarindite ja detailide inventeerimine. Tellija: Tallinna Linnavaraamet. Koostaja: Ivari Maar TLPA juhtivspetsialist, Henry Kuningas
36989 20.02.2020 konserveerimis- või
restaureerimistööd
e tegevuskava
Mustpeade Vennaskonna maja pööningu eelruumi nr 93 restaureerimistööde kava. Tellija: Tallinna Filharmoonia TLPA juhtivspetsialist, Henry Kuningas
36926 13.02.2020 uuringute aruanne Mustpeade maja, Pikk tn 26, Tallinn viimistlusuuringute ja tehnovõrkude tehnilise seisukorra hindamise aruanne. Töö 23-019. Tallinna Linnaplaneerimise Ameti muinsuskaitse osakonna juhataja, Boris Dubovik
36416 18.11.2019 uuringute aruanne Mustpeade Vennaskonna ja Oleviste Gildi hoonete viimistlusuuringute ja tehnovõrkude tehnilise seisukorra hindamise aruanne. Viimistlusuuringuite aruanne: KAR-Grupp AS: Sirje Sorok. Tehnovõrkude tehnilise seisukorra hinnang: P.P. Projekt OÜ: Mait Tael, Aivar Rant, Meelis Viikmann. TLPA juhtivspetsialist, Henry Kuningas
36183 19.10.2019 muinsuskaitselise
järelevalve aruanne
Mustpeade Maja rohelise toa (kohvik) restaureerimistööde aruanne. Tellija: Tallinna Filharmoonia TLPA juhtivspetsialist, Henry Kuningas
36109 07.10.2019 tööde teostamise
aruanne
Pikk 26 Mustpeade Vennaskonna ruumi nr 28 võlvlae restaureerimise aruanne TLPA juhtivspetsialist, Henry Kuningas
35923 14.09.2019 muinsuskaitselise
järelevalve aruanne
Pikk 26 Mustpeade Vennaskonna ja Oleviste Gildi hoonete katuste restaureerimise muinsuskaitselise järelevalve aruanne. Tellija: Tallinna Filharmoonia TLPA juhtivspetsialist, Henry Kuningas
35840 02.09.2019 uuringu tegevuskava Mustpeade Vennaskonna maja viimistlusuuringute ja tehnovõrkude tehnilise seisukorra hindamise tegevuskava. Tellija: Tallinna Linnavaraamet TLPA juhtivspetsialist, Henry Kuningas
35757 21.08.2019 konserveerimis- või
restaureerimistööd
e tegevuskava
Pikk 26 Mustpeade Vennaskonna hoone ülemise keldrikorruse ruumi nr 28 lae restaureerimise tegevuskava. Tellija: Tallinna Filharmoonia TLPA juhtivspetsialist, Henry Kuningas