Nr. Kuupäev Tüüp Kirjeldus Menetleja
37833 05.06.2020 muinsuskaitse
eritingimused
Vapramäe tn 9//11//13 krundi detailplaneeringu muinsuskaitse eritingimused.
Koostaja: Artes Terrae Maastikuarhitektid AB, Mart Hiob
Tellija: Elva vallavalitsus
Staadium: ET
Töö nr: 20002ET1
Versioon: 02
Tartu 2020
MEKO 28.04.2020 protokoll nr 428 pkp 12
Tartumaa nõunik, Inga Raudvassar
36420 18.11.2019 hooldusjuhend,
tegevuskava
Oskar Alliku Kodu MTÜ Konserveerimistööde tegevuskava.
november – detsember 2019 a.
Koostaja:Mikk Andreson
Tartu 2019
Heaks kiidetud Nõustamisosakonna juhataja Carolin Pihlapi, Järelevalve osakonna juhataja Peeter Norgi ja Ehituspärandi nõunik Merle Kinksi osalusel
Tartumaa nõunik, Inga Raudvassar