Nr. Kuupäev Tüüp Kirjeldus Menetleja
9655 30.06.2008 kooskõlastus Välisviimistluse PP TLPA peaspetsialist, Artur Ümar
17145 17.01.2012 projekti
kooskõlastus
Pikk 44 krt 2 ümberehitamise eelprojekt TLPA juhtivspetsialist, Henry Kuningas
25152 08.06.2015 muinsuskaitse
eritingimused
Pikk 44 alumise ja ülemise keldrikorruse muinsuskaitse eritingimused TLPA juhtivspetsialist, Henry Kuningas
34480 08.02.2019 uuringute aruanne,
muinsuskaitse
eritingimused
Pikk 44 I korruse korter nr 1 ehitusajaloolise uuringu aruanne, mõõdistus ja muinsuskaitse eritingimused. Tellija: Primus Balticum OÜ TLPA juhtivspetsialist, Henry Kuningas
34814 05.04.2019 muinsuskaitse
eritingimused
Pikk 44 I korruse äripinna M4 kohandamiseks restoraniks muinsuskaitse eritingimused. Tellija: Juhan Kuuskemaa TLPA juhtivspetsialist, Henry Kuningas
36162 16.10.2019 projekti
kooskõlastus
Pikk 44 korter 1 restaureerimise põhiprojekt. Tellija: Primus Balticum OÜ TLPA juhtivspetsialist, Henry Kuningas