Nr. Kuupäev Tüüp Kirjeldus Menetleja
36162 16.10.2019 projekti
kooskõlastus
Pikk 44 korter 1 restaureerimise põhiprojekt. Tellija: Primus Balticum OÜ TLPA juhtivspetsialist, Henry Kuningas
25152 08.06.2015 muinsuskaitse
eritingimused
Pikk 44 alumise ja ülemise keldrikorruse muinsuskaitse eritingimused TLPA juhtivspetsialist, Henry Kuningas
34480 08.02.2019 uuringute aruanne,
muinsuskaitse
eritingimused
Pikk 44 I korruse korter nr 1 ehitusajaloolise uuringu aruanne, mõõdistus ja muinsuskaitse eritingimused. Tellija: Primus Balticum OÜ TLPA juhtivspetsialist, Henry Kuningas
34814 05.04.2019 muinsuskaitse
eritingimused
Pikk 44 I korruse äripinna M4 kohandamiseks restoraniks muinsuskaitse eritingimused. Tellija: Juhan Kuuskemaa TLPA juhtivspetsialist, Henry Kuningas
17145 17.01.2012 projekti
kooskõlastus
Pikk 44 krt 2 ümberehitamise eelprojekt TLPA juhtivspetsialist, Henry Kuningas
9655 30.06.2008 kooskõlastus Välisviimistluse PP TLPA peaspetsialist, Artur Ümar