Nr. Tüüp Pealkiri Projekteerija / kooskõlastuse saaja Antud
43846 Konserveerimis- või restaureerimistööde tegevuskava Paide kultuurimaja (Paide Muusika- ja Teatrimaja) välistreppide remonttööd
08.07.2022
41627 projekti
kooskõlastus
  Aktsiaselts COMFORT AE 23.09.2021
33192 hooldusjuhend,
tegevuskava
  osaühing Komitee 10.08.2018
31518 tööde teostamise
aruanne
  osaühing Domini Canes 05.12.2017
31517 tööde teostamise
aruanne
  Sihtasutus Eesti Vabaõhumuuseum 05.12.2017
30250 kooskõlastus   AS Paide MEK 21.06.2017
30166 konserveerimis- või
restaureerimistööd
e tegevuskava
  osaühing Domini Canes 09.06.2017
28486 muinsuskaitse
eritingimused
  OÜ Palimpsest 27.10.2016
27171 projekti
kooskõlastus
  Osaühing KOMISSAROV ARHITEKTUUR 18.04.2016