Nr. Kuupäev Tüüp Kirjeldus Menetleja
37935 22.06.2020 projekti
kooskõlastus
Karude III ja V liivakarjäärid (HARM-118 ja HARM-119)
Kaevandatud maa korrastamise projekt
Töö nr PR-24/18
Projekti koostaja: Mäebüroo Nord OÜ
Vastutav spetsialist: Margus Kukk
Maavara kaevandamise loa omanik, kaevandaja ja korrastamise teostaja: AS YIT Eesti

Lk 14 p 4.3 Kalmistu ala korrastamine
Karude V liivakarjääri põhjaosas paikneva kaitse alla võetud kalmistu korrastatud maale sobitamiseks tehtavad tööd tuleb teha koostöös Muinsuskaitseametiga. Korrastamistöödel ja kaevandamisel tuleb vältida alal rasketehnikaga liikumist ja kaevetöid, mis võiksid säilinud kalmistut kahjustada. Korrastatud maa kaetakse kasvukihiga ja haljastataks nii nagu on ette nähtud külgneva tee projekteerimisel III hooldusklassi muru seemneseguga, mis peab koosnema vähemalt kolmest kõrreliste liigist, millest üks peab olema punane aruhein (Festuca rubra) osakaaluga vähemalt 55% ja karjamaa raiheina (Lolium perenne) osakaaluga ≤15%. Kuna ka ala katmise korral on tegu pinnasetöödega mälestise alal, peab tööde teostaja taotlema Muinsuskaitseametist tööde tegemise loa (MuKS § 52 lg 3; https://www.muinsuskaitseamet.ee/et/load Tööde tegemise loa taotluse vorm).

WD-s 22.06.2020 nr 1.1-7/1456-3
Arheoloogianõunik, Helena Kaldre
33115 24.07.2018 uuringu tegevuskava Malve, Martin; Piirits, Peeter. Arheoloogiline uuring Saarnakõrve matmiskohal. Uuringu tegevuskava. MTÜ Arheoloogia ja ehitusajaloo grupp AEG. 24.07.2018 Arheoloogiapärandi valdkonna juht, Ulla Kadakas