Nr. Tüüp Pealkiri Projekteerija / kooskõlastuse saaja Antud
48423 Konserveerimis- või restaureerimistööde tegevuskava Viljandi Vana Kalmistu ajaloolised hauatähised ja piirteaiad Restitutor OÜ
03.04.2024
47054 Konserveerimis- või restaureerimistööde tegevuskava Viljandi Vana kalmistu hauatähiste ja piirdeaedade restaureerimise 2023 a tegevuskava. Restitutor OÜ
13.09.2023
44250 Konserveerimis- või restaureerimistööde tegevuskava Viljandi Vanal Kalmistul Jürgensonide ja Baturini hauaplatside sepispiirded Restitutor OÜ
30.08.2022
41083 hooldusjuhend,
tegevuskava
  Restitutor OÜ 23.07.2021