Nr. Kuupäev Tüüp Kirjeldus Menetleja
36439 21.11.2019 uuringute aruanne ELAMU TATARI TN. 21B, TALLINN
TREPIKODADE JA FASSAADIDE
VIIMISTLUSE UURINGUTE
ARUANNE
Eeslinnade peaspetsialist, Aljona Kamenik
36372 12.11.2019 muinsuskaitselise
järelevalve aruanne
Tallinn, Tatati 21B korter 5 remont-restaureerimisel muinsuskaitselise järelevalve aruanne.
Tellija: Tatjana Golojane
Eeslinnade peaspetsialist, Aljona Kamenik
36356 07.11.2019 uuringu tegevuskava ELAMU TATARI TN. 21B, TALLINN FASSAADIDE
JA TREPIKODADE VIIMISTLUSE UURINGUD
TEGEVUSKAVA.
Tellija: Tatari 21B KÜ
Eeslinnade peaspetsialist, Aljona Kamenik
34450 04.02.2019 muinsuskaitse
eritingimused
Muinsuskaitse eritingimused fassaadide ja trepikodade restaureerimiseks ning juurdeehituse ja pööningute väljaehitamiseks. MUINSUSKAITSE ERITINGIMUSED Tallinna Linnaplaneerimise Ameti muinsuskaitse osakonna peaspetsialist, Diana Haapsal
32558 tööprojekti
kooskõlastus
Tatari 21b-5 asuva korteri renoveerimise konstruktiivne osa. Tallinna Linnaplaneerimise Ameti muinsuskaitse osakonna peaspetsialist, Diana Haapsal
31593 13.12.2017 projekti
kooskõlastus
Kütte projekt. Põhiprojekt. (Soklikorrus). Vastutav spetsialist Igor Moistus TLPA muinsuskaitse osakonna peaspetsialist, Timo Aava
31580 12.12.2017 projekti
kooskõlastus
Veevarustus ja kanalisatsioon. Seletuskiri ja joonised. Põhiprojekt. Töö nr MH1703. Vastutav spetsialist Heivi Kohl (Soklikorrus) TLPA muinsuskaitse osakonna peaspetsialist, Timo Aava
31381 22.11.2017 projekti
kooskõlastus,
muinsuskaitse
eritingimused
Tallinn, Tatari 21b. Muinsuskaitse eritingimused soklikorruse restaureerimiseks. Soklikorruse põhiprojekt TLPA muinsuskaitse osakonna peaspetsialist, Timo Aava
29282 20.02.2017 projektieelne
kooskõlastus
Tatari 21b korter 5 ümberehituse eskiis TLPA muinsuskaitse osakonna peaspetsialist, Timo Aava
29281 20.02.2017 muinsuskaitse
eritingimused
Tatari 21b korter 5 muinsuskaitse eritingimused remont-restaureerimiseks TLPA muinsuskaitse osakonna peaspetsialist, Timo Aava