Nr. Kuupäev Tüüp Kirjeldus Menetleja
26895 15.03.2016 tööprojekti
kooskõlastus
Jõgeva maakond, Torma vald; Ida-Viru maakond, Avinurme vald, Tudulinna vald, Iisaku vald, Alajõe vald. Tudu-Roela-Avinurme-Iisaku valguskaabel mikrotorustikus. III etapp. Avinurme-Võtikvere, Tudulinna-Iisaku-Alajõe. Tööprojekt. Proj. nr. 166-15. Koostaja Eltel Networks AS, Kristjan Ahtma. Tellija Eesti Lairiba Arenduse Sihtasutus.
Kooskõlastatud Lõuna-Eesti järelevalve osakonnajuhataja Reelika Niit, arheoloogiamälestiste peainspektor Ulla Kadakas, peaspetsialist Merle Kinks, ajaloomälestiste peainspektor Ilme Mäesalu, ehitismälestiste nõunik Ilona Merzin nõusolekul.
Ida- Virumaa nõunik, Kalle Merilai
25362 07.07.2015 projekti
kooskõlastus
Põhimaantee 3 Jõhvi-Tartu-Valga km 34,16 Iisaku ristmiku ümberehitamise tehniline projekt.
Kooskõlastuse alus: kirjavahetus
Muinsuskaitseameti Lääne-Virumaa vaneminspektor, Kaarel Truu
16936 09.12.2011 detailplaneering Iisaku alevik Tartu mnt 55 kinnistu ja seda ümbritseva maa-ala detailplaneering, Terroriohvrite ühishaud reg nr 33. Koostaja KEK Invest AS, Marina Toomel. Algataja AS OG Elektra. KKK 29. 11. 2011 koosoleku protokkoll nr.216 Ida- Virumaa nõunik, Kalle Merilai