Nr. Tüüp Pealkiri Projekteerija / kooskõlastuse saaja Antud
40584 projekti
kooskõlastus
  MTR Halduse OÜ 31.05.2021
28292 konserveerimis- või
restaureerimistööd
e tegevuskava
  Iisaku Vallavalitsus 26.09.2016
26895 tööprojekti
kooskõlastus
  AS Connecto Eesti 15.03.2016