Nr. Kuupäev Tüüp Kirjeldus Menetleja
28292 26.09.2016 konserveerimis- või
restaureerimistööd
e tegevuskava
Iisaku kalmistu, reg-nr. 35. Ida-Viru maakond, Iisaku vald, Iisaku alevik, Kalmistu. Kalmistu kiviaia avariitööde teostamise tegevuskava. Koostaja Iisaku vallavalitsus Raivo Raap. Tellija Iisaku vallavalitsus. Kooskõlastatud ajaloomälestiste peainspektor Ilme Mäesalu nõusolekul. Ida- Virumaa nõunik, Kalle Merilai
26895 15.03.2016 tööprojekti
kooskõlastus
Jõgeva maakond, Torma vald; Ida-Viru maakond, Avinurme vald, Tudulinna vald, Iisaku vald, Alajõe vald. Tudu-Roela-Avinurme-Iisaku valguskaabel mikrotorustikus. III etapp. Avinurme-Võtikvere, Tudulinna-Iisaku-Alajõe. Tööprojekt. Proj. nr. 166-15. Koostaja Eltel Networks AS, Kristjan Ahtma. Tellija Eesti Lairiba Arenduse Sihtasutus.
Kooskõlastatud Lõuna-Eesti järelevalve osakonnajuhataja Reelika Niit, arheoloogiamälestiste peainspektor Ulla Kadakas, peaspetsialist Merle Kinks, ajaloomälestiste peainspektor Ilme Mäesalu, ehitismälestiste nõunik Ilona Merzin nõusolekul.
Ida- Virumaa nõunik, Kalle Merilai