Nr. Kuupäev Tüüp Kirjeldus Menetleja
36087 04.10.2019 tööde teostamise
aruanne
Kroonlühti konserveerimistööde aruanne Kunstipärandi nõunik, Grete Nilp
34894 17.04.2019 konserveerimis- või
restaureerimistööd
e tegevuskava
Kunstipärandi valdkonna juht - osakonnajuhataja, Linda Lainvoo