Nr. Kuupäev Tüüp Kirjeldus Menetleja
32315 06.04.2018 konserveerimis- või
restaureerimistööd
e tegevuskava
Konserveerimistööde tegevuskava Kunstipärandi nõunik, Grete Nilp
34895 17.04.2019 tööde teostamise
aruanne
Kunstipärandi valdkonna juht - osakonnajuhataja, Linda Lainvoo