Nr. Kuupäev Tüüp Kirjeldus Menetleja
39128 03.12.2020 tööde teostamise
aruanne
Jõhvi kalmistul asuva II Maailmasõjas hukkunute ühishaua (reg-nr. 38) monumendi restaureerimistööde tegemise aruanne. Töö nr 05112019/MA. Koostaja Scandec Ehitus OÜ Aivo Raud.
Heaks kiidetud ajaloomälestiste nõuniku nõusolekul.
Ida- Virumaa nõunik, Kalle Merilai
38648 05.10.2020 projekti
kooskõlastus
JÕHVI KALMISTU REKONSTRUEERIMINE. ARHITEKTUURI OSA. Põhiprojekt. Töö nr. PP.2020-4. Jõhvi kalmistu kabeli, 18.-19. saj, reg-nr. 13869, Jõhvi tuuleveski,19. saj, reg-nr. 13870 ja II Maailmasõjas hukkunute ühishaua, reg-nr 38 ühine kaitsevöönd. Jõhvi linn, Jõhvi kalmistu Ida-Viru maakond, Jõhvi vald. Koostaja Kirde Projekt OÜ, Aleksandr Mitin. Tellija Jõhvi Vallavalitsus. Selle kooseisus haljastusprojekt Rakvere tn 41A, Jõhvi linn, Ida-Viru maakond. Töö nr 240920. Koostaja Grün-e. Vastutav spetsialist Svetlana Saikina, Julia Kinževskaja.
Kooskõlastatud ajaloomälestiste nõuniku, Lääne-Virumaa nõunik - maastikuarhitekti ja järelevalve osakonna juhataja nõusolekul.
Ida- Virumaa nõunik, Kalle Merilai
35989 20.09.2019 hooldusjuhend,
tegevuskava
II Maailmasõjas hukkunute ühishaud, reg-nr. 38.Ida-Viru maakond, Jõhvi vald, Jõhvi kalmistu. MONUMENDI RESTAUREERIMINE. TEGEVUSKAVA. Töö nr. 14082019/TK. Koostaja Zoroaster OÜ, Vastutav spetsialist Tatjana Hünne. Tellija Scandec Ehitus.
Kooskõlastatud ajaloomälestiste nõuniku nõusolekul.
Ida- Virumaa nõunik, Kalle Merilai
24875 28.04.2015 hooldusjuhend,
tegevuskava
II Maailmasõjas hukkunute ühishaua hooldustööde kava. Koostaja Marek Lill.
Kooskõlastatud ajaloomälestiste peainspektor Ilme Mäesalu nõusolekul.
Ida- Virumaa nõunik, Kalle Merilai
10506 01.12.2008 detailplaneering Jõhvi valla, Sompa tn 48E, Sompa tn 48 G, Sompa 40 tee II, Toominga, Veejooksu, Laane 3 ja Mäepõllu kinnistute ning lähiala detailplaneering. Mälestiste reg nr 13870 ja 38 kaitsevööndis. Koostaja Bf Projektibüroo OÜ, arhitekt Kadri Kuning. Tellija Jõhvi Vallavalitsus. Tallinn 2008. KKK protokoll nr 142. Muinsuskaitseameti Ida-Virumaa vaneminspektor, Tõnis Taavet