Nr. Kuupäev Tüüp Kirjeldus Menetleja
28965 29.12.2016 tööde teostamise
aruanne
Orelikapi uste restaureerimistööde aruanne. Kunstipärandi valdkonna juht - osakonnajuhataja, Linda Lainvoo
28398 12.10.2016 konserveerimis- või
restaureerimistööd
e tegevuskava
Oreli kappuste ilme ja funktsiooni parandamine, võõraste orelisse pääsemise takistamine. Kunstipärandi valdkonna juht - osakonnajuhataja, Linda Lainvoo
26608 29.01.2016 tööde teostamise
aruanne
Oreliprospekti parandustööde aruanne. Kunstipärandi valdkonna juht - osakonnajuhataja, Linda Lainvoo
25733 10.09.2015 konserveerimis- või
restaureerimistööd
e tegevuskava
Oreliprospekti parandustööde tegevuskava. Kunstipärandi valdkonna juht - osakonnajuhataja, Linda Lainvoo
21264 27.09.2013 konserveerimis- või
restaureerimistööd
e tegevuskava
Puhja oreli restaureerimine

OÜ Olev Kentsi orelitöökoda
Koostas Olev kents
Koostatud 15.01.2012 Tapal
Muinsuskaitseameti kunstimälestiste peainspektor, Ülle Jukk