Nr. Kuupäev Tüüp Kirjeldus Menetleja
26700 17.02.2016 tööde teostamise
aruanne
Toolide konserveerimistööde aruanne Kunstipärandi valdkonna juht - osakonnajuhataja, Linda Lainvoo
25943 hooldusjuhend,
tegevuskava
Konserveerimistööde tegevuskava Kunstipärandi valdkonna juht - osakonnajuhataja, Linda Lainvoo