Nr. Kuupäev Tüüp Kirjeldus Menetleja
13231 15.03.2010 hooldusjuhend,
tegevuskava
Konserveerimistööde programm.
Koostas Tiit Hindpere
Tallinn 2010

Tellija: Muinsuskaitseamet
Muinsuskaitseameti kunstimälestiste peainspektor, Ülle Jukk