Nr. Kuupäev Tüüp Kirjeldus Menetleja
34067 29.11.2018 erialaspetsialisti
järelevalve aruanne
Elumaja esimese korruse põrandate soojustamine ning uute korstnapitside ehitamine. Muinsuskaitselise järelevalve aruanne. Koostaja: Projektgrupp Rosenberg OÜ, Peep Rosenberg. Tellija: SA A. H. Tammsaare muuseum Vargamäel.
Kaaskooskõlastajad: R. Niit, I. Mäesalu.
WD 5.1-17.4/32
Järvamaa nõunik, Karen Klandorf
32948 27.06.2018 projekti
kooskõlastus
Tammsaare-Põhja talu eluhoone korstnapitside tööprojekt. Projekteerija: Projektgrupp Rosenberg OÜ, Peep Rosenberg; tellija: SA A.H. Tammsaare muuseum Vargamäel.
Kaaskooskõlastajad: R. Niit, I. Mäesalu; M. Kinks.
WD 5.1-17.6/363
Järvamaa nõunik, Karen Klandorf
32332 09.04.2018 projekti
kooskõlastus
Tammsaare-Põhja talu eluhoone põranda tööprojekt ja uuringu aruanne. Projekteerija Projektgrupp Rosenberg OÜ, Peep Rosenberg. Tellija SA A.H. Tammsaare muuseum Vargamäel.
Kaaskooskõlastajad: R. Niit, V. Tamm, I. Mäesalu, M. Kinks.
WD 5.1-17.6/177
Järvamaa nõunik, Karen Klandorf
32177 16.03.2018 uurimistööde
programm
Mälestise tehniline uuring põrandate projekteerimiseks. Uuringu tegevuskava. Koostaja: Gromell OÜ, Jarkko Arhilahti. Tellija: SA A. H. Tammsaare Muuseum Vargamäel, Reelika Räim.
Kaaskooskõlastajad R. Niit, I. Mäesalu.
Järvamaa nõunik, Karen Klandorf
31195 24.10.2017 muinsuskaitselise
järelevalve aruanne
Tammsaare-Põhja talu eluhoone restaureerimistööde muinsuskaitselise järelevalve aruanne. Projektgrupp Rosenberg OÜ, Peep Rosenberg. Tellija SA A.H. Tammsaare Muuseum Vargamäel. Tööde teostaja Gromell OÜ.
Heaks kiidetud Ilme Mäesalu ja Reelika Niit nõusolekul.
WD 5.1-17.4/17
Järvamaa nõunik, Karen Klandorf
28756 05.12.2016 konserveerimis- või
restaureerimistööd
e tegevuskava
Tegevuskava Tammsaare Põhja talu elumaja restaureerimiseks. Koostaja Gromell OÜ, Nina ja Jarkko Arhilahti; tellija SA A.H. Tammsaare Muuseum Vargamäel.
Troika kooskõlastus Ilme Mäesalu, Peeter Nork 05.12.2016.
Järvamaa nõunik, Karen Klandorf
27077 06.04.2016 muinsuskaitse
eritingimused
Tammsaare Põhja talu muinsuskaitse eritingimused restaureerimise tegevuskava koostamiseks.
KKK 08.03.2016 nr 320
Järvamaa nõunik, Karen Klandorf
26884 14.03.2016 muinsuskaitse
eritingimused
Tammsaare Põhja talu MK eritingimused restaureerimise tegevuskava koostamiseks
TÜHISTATUD
Muinsuskaitseameti Järva maakonna vaneminspektor, Tiit Schvede
18296 19.06.2012 tööde teostamise
aruanne
Tammsaare Põhja talu külastajate WC ja kanalisatsioonisüsteemide ehituse restaureerimisaruanna Muinsuskaitseameti Järva maakonna vaneminspektor, Tiit Schvede
18051 21.05.2012 projekti
kooskõlastus
Vahe-Eesti külastustaristute rekonstrueerimisprojekt Muinsuskaitseameti Järva maakonna vaneminspektor, Tiit Schvede