Nr. Kuupäev Tüüp Kirjeldus Menetleja
37525 04.05.2020 projekti
kooskõlastus
Uus-Tehase tee ja Järveküla tee Kohtla-Järve linn Ida-Viru maakond. KOHALIKE TEEDE NR 3220146 UUS-TEHASE KM 0,000 - 2,739 LÕIGU JA NR 3220016 JÄRVEKÜLA TEE KM 0,130 - 1,900 LÕIGU REKONSTRUEERIMINE. PÕHIPROJEKT. Töö nr P19091. Koostaja OÜ Reaalprojekt, Tarmo Pajumägi, Andri Põrk. Tellija Kohtla-Järve Linnavalitsus.
Kooskõlastatud ehituspärandi nõuniku ja ajaloomälestiste nõuniku nõusolekul.
Ida- Virumaa nõunik, Kalle Merilai
23032 11.07.2014 kooskõlastus II Maailmasõjas hukkunute ja terroriohvrite ühishaua platsi remontimise tegevuskava.
Kooskõlastatud Lõuna-Eesti järelevalve osakonnajuhataja Reelika Niit, ajaloomälestiste peainspektor Ilme Mäesalu ja ehitismälestiste peainspektor Triin Talk nõusolekul.
Ida- Virumaa nõunik, Kalle Merilai
18448 11.07.2012 tööprojekti
kooskõlastus
KOHTLA-JÄRVE PIIRKONNA ÜHISVEEVARUSTUSE RENOVEERIMINE. ASULASISESTE PEATORUSTIKE REKONSTRUEERIMINE II. OSA I Kohtla-Järve linna Järve linnaosa peatorustike projekteerimis- ja ehitustööd. I etapp. Alad 2 ja 3. Veetorustiku trasseering. Koostaja EA Reng AS. Vastutav spetsialist Kaitis Väär. Tellija Järve Biopuhastus OÜ.
Kooskõlastatud Lõuna-Eesti järelevalve osakonnajuhataja kt. Karin Vimberg, arhitektuurimälestiste peainspektor Merle Kinks, osakonnajuhataja asetäitja Ilme Mäesalu ja arheoloogiamälestiste peainspektor Ants Kraut nõusolekul.
Ida- Virumaa nõunik, Kalle Merilai