Nr. Kuupäev Tüüp Kirjeldus Menetleja
38259 12.08.2020 projekti
kooskõlastus
Paide gümnaasiumi põhiprojekt. Koostaja Salto AB OÜ, vastutav arhitekt Ralf Lõoke. Tellija/esindaja Haridus- ja Teadusministeerium/ Riigi Kinnisvara AS.
MEKO 30.06.2020 nr 432
WD 5.1-17.6/799
Järvamaa nõunik, Karen Klandorf
37876 12.06.2020 projekti
kooskõlastus
Paide gümnaasiumi eelprojekt. Koostaja: Salto OÜ, vastutav arhitekt, Ralf Lõoke, arhitektid Maarja Kask, Helina Lass, Ragnar Põllukivi, Inke-Brett Eek. Tellija/esindaja: Haridus- ja Teadusministeerium/Riigi Kinnisvara AS.
MEKO 28.04.2020 pr nr 428
* Katusekatteks kavandada traditsiooniline käsitsi valtsitud plekk-katus olemasoleva katusekatte eeskujul.
* Sisearhitektuurses osas on eksitav info saali projekteeritud ripplae ja peegelvõlvide taastamise kohta.
* Akende väliskülje värvitoon valida ajaloolise eeskujul (mitte valge).
WD 5.1-17.6/335-1
Järvamaa nõunik, Karen Klandorf
37804 03.06.2020 uuringu tegevuskava Piirits, Peeter. Paide Posti 12 lubjapõletusahju ja keskaegse hoone arheoloogiline uuring. Uurimistööde programm. MTÜ Arheoloogia ja ehitusajaloo grupp AEG. 27.05.2020 Arheoloogiapärandi valdkonna juht, Ulla Kadakas
37380 15.04.2020 uuringute aruanne Paide endise tütarlaste gümnaasiumi täiendavate värviuuringute aruanne. Koostaja: H&M Restuudio OÜ, Hilkka Hiiop; tellija: Haridus- ja Teadusministeerium.
Kaaskooskõlastajad: I. Mäesalu, M. Kinks
WD 5.1-17.10/6
Järvamaa nõunik, Karen Klandorf
37218 25.03.2020 uuringu tegevuskava Paide endise Tütarlaste Gümnaasiumi täiendavate värviuuringute tegevuskava. Koostajad: Hilkka Hiiop, Varje Õunapuu; tellija Haridus- ja Teadusministeerium.
Kaaskooskõlastaja: I. Mäesalu.
WD 5.1-17.11/1
Järvamaa nõunik, Karen Klandorf
36964 17.02.2020 uuringute aruanne Paides Posti tn 12 asuva hoone kandekonstruktsioonide uuringu aruanne. Koostaja: Ehitusekspertiisibüroo OÜ, Jarno Kelu; tellija: Hoco OÜ.
WD 5.1-17.10/2-2
Järvamaa nõunik, Karen Klandorf
36438 21.11.2019 uuringu tegevuskava Paide tütarlastegümnaasiumi hoone, Posti tn 12, uuringukava. Ehitusekspertiisibüroo OÜ, Jarno Kelu.
Ehitise tarindite uuring
WD 5.1-17.11/12
Järvamaa nõunik, Karen Klandorf
24777 16.04.2015 uuringute aruanne Piirits, Peeter. 2014. Arheoloogilised eeluuringud Paide Posti tn 12 krundil. MTÜ AEG. Tellija: Paide Linnavalitsus. Tartu. Arheoloogiapärandi valdkonna juht, Ulla Kadakas
23052 27.03.2019 muinsuskaitse
eritingimused
Posti tn 12 kinnistul asuva tütarlastegümnaasiumi hoone restaureerimise muinsuskaitse eritingimused.
*MKET-d on muudetud. Vt Eritingimuste muutmise otsus 14.04.2020 nr 1.1-7/883-1 WD-s
Paide Tütarlastegümnaasiumi restaureerimise eritingimused lugeda muudetuks järgmises sõnastuses:
• säilitada ja restaureerida olemasolevad puitaknalengid ja välisraamid, va põhjakülje kolm aknaava (aknad nr 15, 16 ja 35), kus on lubatud aknavaade pikendamine ja kahe akna uksega asendamine. Aknad värvida vastastavalt värviuuringute aruandes toodud nõuetele. Lubatud on akende siseraamide asendamine uute, pakettklaasidega raamidega. Puuduvad sulused valmistada olemasolevate eeskujul. Klaasid olemasolevatesse välisraamidesse paigaldada linaõlikitiga, aknad värvida linaõlivärviga. Akendele on lubatud paigaldada tihendid.
Lisaks lugeda kehtetuks muinsuskaitse eritingimuste punkt 11, milles on nõutud II korruse saali parkettpõranda säilitamine ja restaureerimine.
Samuti on II korruse saali laes oleva valgusti kultuuriväärtuslikuks detailiks nimetamine olnud ekslik, tegemist on nõukogudeaegse valgustiga, mille säilitamine ja restaureerimine on soovituslik.
Järvamaa nõunik, Karen Klandorf
22614 16.05.2014 uuringu tegevuskava Piirits, Peeter. Arheoloogilised eeluuringud Paide Posti tn. 12 krundil. Uurimistööde programm. MTÜ AEG. 14.05.14 Arheoloogiapärandi valdkonna juht, Ulla Kadakas