Nr. Kuupäev Tüüp Kirjeldus Menetleja
29185 07.02.2017 detailplaneering Paide linna Pärnu tn 53//Tiigi tn 8 ja selle lähiala detailplaneering. Koostaja AB R.A.E OÜ, tellija AS Järvamaa haigla.
Troika kooskõlastus (R. Niit 30.01.'17, I. Mäesalu 03.02.'17).
Järvamaa nõunik, Karen Klandorf
28485 27.10.2016 muinsuskaitse
eritingimused
Pärnu tn 53/Tiigi 8 kinnistu ja selle lähiala detailplaneeringu koostamise muinsuskaitse eritingimused. Koostaja AB R.A.E. OÜ, arhitekt Riina Lepp.
KKK 4.10.2016 nr 335.
Järvamaa nõunik, Karen Klandorf
27262 28.04.2016 kooskõlastus Keldri lammutamise eelprojekt, reg nr 4013 kaitsevööndis. Projekteerija OÜ Solness Piret Lai, Jüri Viitmann; tellija AS Järvamaa Haigla, Hannes Künnapuu. Järvamaa nõunik, Karen Klandorf
17251 01.02.2012 kooskõlastus Mälestise kaitsevööndis asuva hoone välisuks Muinsuskaitseameti Järva maakonna vaneminspektor, Tiit Schvede
16327 02.09.2011 projekti
kooskõlastus
Järvamaa haigla A-korpuse juurdeehituse rekonstrueerimise põhiprojekt Muinsuskaitseameti Järva maakonna vaneminspektor, Tiit Schvede
15558 04.05.2011 kooskõlastus Mälestise kaitsevööndis olevate hoonete lammutus Muinsuskaitseameti Järva maakonna vaneminspektor, Tiit Schvede
15557 04.05.2011 projektieelne
kooskõlastus
Järvamaa Haigla statsionaarse õendusabi korpus Muinsuskaitseameti Järva maakonna vaneminspektor, Tiit Schvede
13537 03.05.2010 detailplaneering Paide Linna Pärnu 53/ Tiigi 8 ja Tiigi 6 kinnistute detailplaneering Muinsuskaitseameti Järva maakonna vaneminspektor, Tiit Schvede