Nr. Kuupäev Tüüp Kirjeldus Menetleja
14609 03.11.2010 detailplaneering Kotka kinnistu detailplaneering Muinsuskaitseameti Järva maakonna vaneminspektor, Tiit Schvede
4225 20.03.2006 projekti
kooskõlastus
Paide vald, Mäo küla. Sakreti kinnistu detailplaneering. Aarens Projekt OÜ 2006.a. Muinsuskaitseameti Järvamaa vaneminspektor, Aino Pung
4224 20.03.2006 projekti
kooskõlastus
Sillaotsa -Mäo osaüldplaneering. Paide vald Järvamaa. Koostanud Aarens Projekt OÜ 2006.a Muinsuskaitseameti Järvamaa vaneminspektor, Aino Pung