Nr. Kuupäev Tüüp Kirjeldus Menetleja
38563 25.09.2020 kooskõlastus Kuivanud kuuse eemaldamine kalmistu kaitsevööndisse jääval haljasalal. Läänemaa nõunik, Kalli Pets
37574 07.05.2020 kooskõlastus Raietööd. Kuivanud ja ohtlike puude eemaldamine (1 mänd, 3 vahtrat, 1 paju, 13 kuuske 1 saar). Asukohaskeem. Läänemaa nõunik, Kalli Pets
34072 29.11.2018 projekti
kooskõlastus
Läänemaa Lääne-Nigula vald Kullamaa küla Kibuspuu teravilja hoiustamise hoone põhiprojekt. Seletuskiri ja joonised (olemasoleva hoone korrastamine ja kasutuselevõtmine).
Töö nr 10-18 Tellija: Kärneri-Jõe OÜ
Projekteeris T. Sinkkonen, konstruktor I. Tamberg
Märkus ehitisregistrisse: enne tööde alustamist taotleda luba (tööd mälestise kaitsevööndis)
Läänemaa nõunik, Kalli Pets
33616 05.10.2018 kooskõlastus Projekteerimistingimused nr 1811802/05696
Kibuspuu maaüksusele uue hoone ehitamiseks ja olemasoleva hoone rekonstrueerimiseks. MKA märkustega arvestatud. Kooskõlastusega nõus Ilme Mäesalu
Läänemaa nõunik, Kalli Pets
7919 11.10.2007 trassi kooskõlastus Kullamaa küla vee-ja kanalisatsioonitorustikud. Ehitusprojekt.
Töö nr 021/07
Läänemaa nõunik, Kalli Pets