Nr. Kuupäev Tüüp Kirjeldus Menetleja
33317 27.08.2018 projekti
kooskõlastus
Lääneranna valla tänavalgustus. Põhiprojekt
Lihula linn, Kirbla küla, Tuudi küla
Töö nr P575
Tellija Lääneranna Vallavalitsus
Koostaja Asko Kuusalu jt
Rae vald 2018
Pärnumaa nõunik, Nele Rent
13116 19.02.2010 hooldustööd Haljastuse hooldustööd kirikuaias.
Lihula kirikuaia põhja- ja loodeosas seni vähehooldtud piirkonnas puude okste harvendamine, vajadusel puude eemaldamine, et tagada säilinud hauatähiste parem eksponeerimine ja maa-ala korrastamine.
Läänemaa nõunik, Kalli Pets
12246 17.09.2009 infostend Kirikut ja kirikuaeda tutvustava stendi paigaldamine olemasoleva vana stendi asemele. Tekst kooskõlastatud ajaloomälestiste peainspektoriga. Läänemaa nõunik, Kalli Pets
2237 28.12.2004 inventeerimise
aruanne
Lihula kirikuaed. Muinsuskaitselise inventariseerimise andmekogum. Pärnu,2004 Läänemaa nõunik, Kalli Pets