Nr. Kuupäev Tüüp Kirjeldus Menetleja
35106 16.05.2019 uuringu tegevuskava Reppo, Monika, Toos, Guido. Arheoloogiline järelevalve Lihula, tuufi, Parivere ja Kirbla tänavavalgustuse rekonstrueerimistöödel. Uurimistööde programm. Agu EMS OÜ. Tallinn, 2019 Arheoloogiapärandi valdkonna juht, Ulla Kadakas
33317 27.08.2018 projekti
kooskõlastus
Lääneranna valla tänavalgustus. Põhiprojekt
Lihula linn, Kirbla küla, Tuudi küla
Töö nr P575
Tellija Lääneranna Vallavalitsus
Koostaja Asko Kuusalu jt
Rae vald 2018
Pärnumaa nõunik, Nele Rent
29073 20.01.2017 projektieelne
kooskõlastus
Lihula valla tänavavalgustuse taristu rekonstrueerimise ehitusprojekt. rekonstrueerimise põhiprojekt. Staadium eelprojekt, töö nr 431216. Läänemaa nõunik, Kalli Pets
23922 05.12.2014 hooldustööd Hooldusraie Kirbla vanal kalmistul (6 kuivanud saarepuud). Lisatud asukohaplaan. Läänemaa nõunik, Kalli Pets
9909 18.08.2008 projekti
kooskõlastus
Hauaplatsi kujunduse projekt.
Riigivanem Jüri Uluotsa hauaplatsi kujundus Kirbla kirikuaias.
Tellija Riigikantselei.
Kooskõlatuse tingimus: ei muudeta hauaplatsist väljapoole jäävate kiviristide asukohta (joonis 3)
Läänemaa nõunik, Kalli Pets
9850 05.08.2008 kooskõlastus Mustkattega platside ehitus ja rekonstrueerimine (parkimisplatsid).
Esitatud asendiplaan rajatava ja rekonstrueeritava platsi ning rekonstrueeritava teelõiguga.
Läänemaa nõunik, Kalli Pets
2238 28.12.2004 inventeerimise
aruanne
Kirbla kirikuaed. Muinsuskaitselise inventariseerimise andmekogum. Pärnu, 2004 Läänemaa nõunik, Kalli Pets