Nr. Kuupäev Tüüp Kirjeldus Menetleja
34700 21.03.2019 projekti
kooskõlastus
Mälestise kaitsevööndisse WC hoone ehitamine. Läänemaa nõunik, Kalli Pets
26392 18.12.2015 hooldusjuhend,
tegevuskava
A. Laikmaa pargi hoolduskava 2016-2021.
Töö nr 2015-091-3
Läänemaa nõunik, Kalli Pets
26290 03.12.2015 hooldusjuhend,
tegevuskava
Ants Laikmaa pargi hoolduskava 2016-2021. Töö nr 2015-091-3
Heaks kiidetud.
Läänemaa nõunik, Kalli Pets
26133 12.11.2015 kooskõlastus A. Laikmaa pargi puistu dendroloogiline inventuur. Seletuskiri ja lisad.
Töö nr 2015-091-1
Tellija SA Haapsalu ja Läänemaa Muuseumid
Projektijuht Teele Nigola
Läänemaa nõunik, Kalli Pets
14583 01.11.2010 erialaspetsialisti
järelevalve aruanne
Hoone osa (lauda) remont-restaureerimise I etapi muinsuskaitse järelevalve aruanne.
Töö nr 10-72
Koostas arhitekt Jaanus Rohusaar
Tellija Läänemaa Muuseum
Läänemaa nõunik, Kalli Pets
12955 25.01.2010 projekti
kooskõlastus
Taebla vald Kadarbiku küla. Ants Laikmaa kodukoht, Laipmani talu reg nr 4089. Hoone laudaosa restaureerimise põhiprojekt. Koostaja Dagopen OÜ Projektbüroo, arhitekt Jaanus Rohusaar. Tellija Läänemaa Muuseum.
Kooskõlastan KK 08. 12. 2009 KOOSOLEKU PROTOKOLL NR 168 alusel, parandused sisse viidud.
Muinsuskaitseameti Põhja-Eesti järelevalveosakonna juhataja, Silja Konsa
12643 30.11.2009 muinsuskaitse
eritingimused
Taebla. Muinsuskaitse eritingimused Ants Laikmaaa kodumuuseumi remont-restaureerimiseks, Laipmani talu, reg nr 4089. Koostaja FIE Livika Krigoltoi. Tellija Läänemaa Muuseum.
Kooskõlastan 24.11.2009 KK nr 166 protokolli otsuse alusel. Täiendused ja parandused tehtud.
Muinsuskaitseameti Põhja-Eesti järelevalveosakonna juhataja, Silja Konsa
12009 04.08.2009 kooskõlastus Hoone kütmiseks õhksoojuspumba paigaldamine. Läänemaa nõunik, Kalli Pets
7330 05.07.2007 hooldustööd Hooldusremonttööd.
Katuse plekist räästaosa puhastamine ja värvimine; sauna (kaitsevööndis) värvimine (rootsi punane); veranda uste ja välisseinte remont ja värvimine, teise korruse akende korrastamine ja värvimine.
Läänemaa nõunik, Kalli Pets
5602 01.11.2006 projekti
kooskõlastus
Muinsuskaitse eritingimused ja projekt Ants Laikmaa majamuuseumi aiamaja katuse remondiks.
Köite koostaja arhitekt Eva Laarmann
Läänemaa nõunik, Kalli Pets