Nr. Kuupäev Tüüp Kirjeldus Menetleja
1065 06.02.2004 tööde teostamise
aruanne
Ants Laikmaa majamuuseumi renoveerimistööde aruanne august-september 2003.
Tellija Läänemaa Muuseum
koostajad E. Laarmann, M. Kangro
Peahoone fassaadide renoveerimistööd II etapp
Läänemaa nõunik, Kalli Pets
1064 06.02.2004 tööde teostamise
aruanne
Ants Laikmaa majamuuseumi renoveerimistööde aruanne 23.01.-01.05.2003
Tellija Läänemaa Muuseum,Arhitekt-ekspert E. Laarmann, Insener-ekspert M. Kangro.
Peahoone fassaadide renoveerimistööd I etapp:
1. Renoveerimistööde aruanne
2. Juhised edasisteks renoveerimistöödeks
3. Lisad: kaetud tööde aktid, väljavõtted ehitustööde päevikust
Läänemaa nõunik, Kalli Pets
142 07.02.2003 kooskõlastus Nr 145
II korruse toepostide, põranda talade ja laagide vahetus, proteesimine ja toestamine, Põranda taastamine.
M.Kangro, E.Laarmanni joonis-projekt; C-Materjal OÜ seenkahjustuse eksperthinnang.
Läänemaa nõunik, Kalli Pets