Nr. Kuupäev Tüüp Kirjeldus Menetleja
14583 01.11.2010 erialaspetsialisti
järelevalve aruanne
Hoone osa (lauda) remont-restaureerimise I etapi muinsuskaitse järelevalve aruanne.
Töö nr 10-72
Koostas arhitekt Jaanus Rohusaar
Tellija Läänemaa Muuseum
Läänemaa nõunik, Kalli Pets
12643 30.11.2009 muinsuskaitse
eritingimused
Taebla. Muinsuskaitse eritingimused Ants Laikmaaa kodumuuseumi remont-restaureerimiseks, Laipmani talu, reg nr 4089. Koostaja FIE Livika Krigoltoi. Tellija Läänemaa Muuseum.
Kooskõlastan 24.11.2009 KK nr 166 protokolli otsuse alusel. Täiendused ja parandused tehtud.
Muinsuskaitseameti Põhja-Eesti järelevalveosakonna juhataja, Silja Konsa
12955 25.01.2010 projekti
kooskõlastus
Taebla vald Kadarbiku küla. Ants Laikmaa kodukoht, Laipmani talu reg nr 4089. Hoone laudaosa restaureerimise põhiprojekt. Koostaja Dagopen OÜ Projektbüroo, arhitekt Jaanus Rohusaar. Tellija Läänemaa Muuseum.
Kooskõlastan KK 08. 12. 2009 KOOSOLEKU PROTOKOLL NR 168 alusel, parandused sisse viidud.
Muinsuskaitseameti Põhja-Eesti järelevalveosakonna juhataja, Silja Konsa