Nr. Kuupäev Tüüp Kirjeldus Menetleja
37371 14.04.2020 projekti
kooskõlastus
Kudjape lemmikloomade kalmistu. Surnuaia mü, Kudjape alevik, Saaremaa vald Saaremaa nõunik, Keidi Saks
36713 02.01.2020 projekti
kooskõlastus
Puurkaevu projekt. Töö nr 685. Saaremaa vald, Kudjape alevik, Rahula tee 4. Saaremaa nõunik, Keidi Saks
29284 20.02.2017 hooldustööd Kudjape kalmistu vanas osas planeeritud puude lisaraie. Lisa 15.02.2017. Saaremaa nõunik, Keidi Saks
29188 07.02.2017 hooldustööd Kudjape kalmistu vanas osas planeeritud kuivanud puude raie. 2017. Saaremaa nõunik, Keidi Saks
26799 03.03.2016 projekti
kooskõlastus
Kudjape kalmistu uues osas asuv kruuskattega parkla rekonstrueerimine 22 sõiduautokohaga asfaltbetoonkattega parklaks. Muinsuskaitseameti Saare maakonna vaneminspektor, Inna Ligi
18449 11.07.2012 projekti
kooskõlastus
Kudjape kalmistu uued matusealad ja parklad. Ehitusprojekt. 2012 Muinsuskaitseameti Saaremaa vaneminspektor, Rita Peirumaa