Nr. Kuupäev Tüüp Kirjeldus Menetleja
35107 16.05.2019 tööprojekti
kooskõlastus
ELA118. Ida-Viru maakond, Toila vald, Kukruse Telia mobiilsidemasti ühendamine ELA SA võrguga. Tööprojekt. Töö nr. 1851P. Koostaja OÜ Kirjanurk, Liisa Jänes. Tellija Eesti Lairiba Arenduse Sihtasutus. Kooskõlastatud arheoloogiapärandi valdkonna juhi nõusolekul. Ida- Virumaa nõunik, Kalle Merilai
13693 26.05.2010 erialaspetsialisti
järelevalve aruanne
Tollide perekonnakalmistu korrastustööd. Muinsuskaitselise järelevalve aruanne. Mälestise reg nr 41 ja 9004. Töö nr 19112009/MA. Tellija Kohtla Vallavalitsus. Koostaja OÜ Zoroaster, projektijuht Ermo Reiska. Jõhvi 19.11.2009. Muinsuskaitseameti Ida-Virumaa vaneminspektor, Tõnis Taavet