Nr. Kuupäev Tüüp Kirjeldus Menetleja
5217 01.09.2006 tööde teostamise
aruanne
Karja vana kalmistu (4125) kabelite konserveerimistööde aruanne. Muinsuskaitseameti Saaremaa vaneminspektor, Lilian Hansar
996 08.01.2004 kooskõlastus Karja vana kalmistu kabelite varede muinsukaitse eritingimused ja konserveerimisettepanekud. Rändmeitser OÜ. Juhan Kilumets, Ain Pihl
Märkus: Arhiivis olevale eksemplaril puudub märge kooskõlastuse kohta.
Muinsuskaitseameti peainspektor kinnismälestiste alal (ajalugu), Ilme Mäesalu