Nr. Kuupäev Tüüp Kirjeldus Menetleja
13679 25.05.2010 projekti
kooskõlastus
Võõpsu tsasson. Resataureerimise ja remondi projekt.
Koostaja Katrin Uibo, tellija Käbi OÜ Töö nr 2009-10
Tallinn 2009
Kooskõlastataks ekokkuleppel Tarvi Sits, Ilme Mäesalu; Ilona Merzin ja Viktor Lõhmus
Muinsuskaitseameti Põlvamaa vaneminspektor, Viktor Lõhmus
15926 28.06.2011 erialaspetsialisti
järelevalve aruanne
Põlva maakond Võõpsu tsasson reg nr 4196 Restaureerimise ja remondi muinsuskaitse järelvalve aruanne
Koostaja Katrin Uibo Tallinn 2011
Tellija Käbi OÜ
Muinsuskaitseameti Põlvamaa vaneminspektor, Viktor Lõhmus
17474 28.02.2012 uuringute aruanne Valk, Heiki. Lillak, Anti 2011 Aruanne arheoloogilistest järelevalvetöödest Võõpsu tsässona juures 24. mail ja 10-11. juunil 2010 Muinsuskaitseameti arheoloogiamälestiste peainspektor, Ants Kraut