Nr. Kuupäev Tüüp Kirjeldus Menetleja
13339 31.03.2010 projekti
kooskõlastus
Põlva kalmistu peatänava valgustus. Põhiprojekt Töö nr 00402-10.
Koostaja Mati Ivandi.Tellija Põlva Linnavalitsus

Kooskõlastuse aluseks järelvalveosakonna otsus (Tarvi Sits , Ilona Merzin Viktor Lõhmus).
Muinsuskaitseameti Põlvamaa vaneminspektor, Viktor Lõhmus
10855 26.01.2009 muinsuskaitse
eritingimused
Põlva kalmistu muinsuskaitse eritingimused kalmistu remondiks ja restaureerimiseks.
Koostaja M.Kallaste, tellija Põlva Linnavalitsus,Dets.2008
Kooskõlastuskomisjoni protokoll 13.01.2009 nr 145 alusel.
Muinsuskaitseameti Põlvamaa vaneminspektor, Viktor Lõhmus
10047 10.09.2008 trassi kooskõlastus Mälestiss reg nr kaitsevööndissse jääv trass. Muinsuskaitseameti Põlvamaa vaneminspektor, Viktor Lõhmus
2311 24.01.2005 kooskõlastus Arhitektuuribüroo A&K , arhitekt K.Moorasti detailplaneering. Käsitleb ala Põlva linnas, mis jääb ajaloomälestise Põlva kalmistu kaitsetsooni. Detailplaneeringu on tellinud Eesti Karismaatiline Osaduskirik (Georg Lilllemäe) Muinsuskaitseameti Põlvamaa vaneminspektor, Viktor Lõhmus