Nr. Kuupäev Tüüp Kirjeldus Menetleja
37570 07.05.2020 konserveerimis- või
restaureerimistööd
e tegevuskava
Teises maailmasõjas hukkunute ühishaua monumendi (autor Endel Taniloo) restaureerimistööde tegevuskava. Tellija Põlva vallavalitsus. Tööde teostaja Restitutor OÜ (Paul Uibopuu). 2020. Põlvamaa nõunik, Anu Lepp