Nr. Kuupäev Tüüp Kirjeldus Menetleja
32245 27.03.2018 tööprojekti
kooskõlastus
Alatskivi aleviku vee- ja kanalisatsioonitorustikud II etapp. Tööprojekt.
Koostaja: Keskkond ja Partnerid OÜ
Tellija: Emajõe Veevärk AS
Tartu 2018
Tartumaa nõunik, Inga Raudvassar
30322 28.06.2017 projekti
kooskõlastus
Alatskivi surnuaia esine Vabadussõja mälestussamba plats.
Koostaja: Haspo OÜ
Tellija: Alatskivi vallavalitsus
Töö nr T-17-17
Tartu 2017
Kooskõlastatud Ajaloomälestiste peainspektor Ilme Mäesalu, Järelevalve osakonna juhataja asetäitja Reelika Niidu ja Ehitismälestiste nõunik Merle Kinksi osaliusel.
Tartumaa nõunik, Inga Raudvassar
28086 22.08.2016 tööprojekti
kooskõlastus
ESTWIN009 ELA080
Mustvee- Kallaste- Võnnu- Tartu Anne
lõik Pärsikivi-Kallaste-Alatskivi-Varnja
Mikrotorusüsteemi ja fiiberoptiliste
sidekaablite paigalduse tööprojekt
Muinsuskaitseameti Tartumaa vaneminspektor, Ingmar Noorlaid
27971 27.07.2016 kooskõlastus Töö number: TO2216; joonis TL-01
Objekt: riigitee nr 43 Aovere-Kallaste-Omedu Meoma-Alatskivi lõigu rekonstrueerimistööde projekti muudatus PK296+45-298+22
Koostaja: Teedeprojekt OÜ
Tellija: Nordecon AA
Projekti kooskõlastus nr 18038.
Tartumaa nõunik, Inga Raudvassar
27389 11.05.2016 projekti
kooskõlastus
ESTWIN009 ELA080 MUSTVEE-KALLASTE-VÕNNU-TARTU ANNE
LÕIK PÄRSIKIVI-KALLASTE-ALATSKIVI-VARNJA
TARTUMAAL, KALLASTE LINNAS NING ALATSKIVI JA PEIPSIÄÄRE VALDADES
MIKROTORU SÜSTEEMI- JA FIIBEROPTILISTE SIDEKAABLITE PAIGALDUSE TÖÖPROJEKT
Muinsuskaitseameti Tartumaa vaneminspektor, Ingmar Noorlaid
19034 18.10.2012 tööprojekti
kooskõlastus
Sepamaja kinnistu (Hirveaia 2) peakaitsme suurendamine Alatskivi alevik, Alatskivi vald, Tartumaa
Koostaja: Eest iEnergia Võrguehituse AS
Tellija: Elektrilevi OÜ
Töö nr LL 0167
Tartu 2012
Kooskõlastatud koos Reelika Niidu ja Ilona Merziniga.
Tartumaa nõunik, Inga Raudvassar
18038 18.05.2012 projekti
kooskõlastus
Riigimaantee nr 43 Aovere-Kallaste-Omedu km 15,4-30,7 Meoma-Alatskivi lõigu remondi tehniline projekt. Kooskõlastatud koos Lõuna-Eesti järelevalveosakonna juhataja Reelika Niidu ja arhitektuurimälestiste peainspektori Ilona Merziniga. Muinsuskaitseameti Tartu maakonna vaneminspektor, Karin Vimberg