Nr. Kuupäev Tüüp Kirjeldus Menetleja
30048 29.05.2017 tööde teostamise
aruanne
Nina kabeli valtskatuse ehitus.
Koostaja: Valtsimees OÜ, Kalvi Kondio
Tellija: Alatskivi vallavalitsus
Kooskõlastatud Järelevalve oskaonna juhataja Peeter Norgi, Järelevalve osakonna juhataja asetäitja Reelika Niidu, Ehitismälestiste peaspetsialist Merle Kinksi ja Ajaloomälestiste peainspektor Ilme Mäesalu osalusel.
Tartumaa nõunik, Inga Raudvassar
10290 28.10.2008 tööde teostamise
aruanne
Nina kalmistu värava taastamise aruanne Muinsuskaitseameti Tartu maakonna vaneminspektor, Reelika Niit
4250 23.03.2006 projekti
kooskõlastus
Reg.nr. 4228.
Nina kalmistu v rava remont-restaureerimistööde eritingimused ja põhiprojekt.
ARC Projekt OÜ, U.Tiirmaa. Töö nr. 2006-006. Tartu veebruar 2006.

Tellija: Alatskivi vald

KKK 21.03.2006
Muinsuskaitseameti kunstimälestiste peainspektor, Ülle Jukk