Nr. Kuupäev Tüüp Kirjeldus Menetleja
16586 17.10.2011 detailplaneering Kallastel Võidu tänava, Tööstuse tänava ja linna põhjapiiri vahelise ala tööstuspargi detailplaneering.
Töö nr IB05/2011
KKK protokoll nr 212 (04.10.2011)
Muinsuskaitseameti Tartu maakonna vaneminspektor, Reelika Niit
15160 16.02.2011 detailplaneering Sadama tn 1, 2, 3, Võidu tn 41 ja nende lähiümbruse, Võidu tänava ja Peipsi järve vahelise maa-ala detailplaneering.
Töö nr IB43/2010
KKK protokoll nr 196 (08.02.2011).
Muinsuskaitseameti Tartu maakonna vaneminspektor, Reelika Niit
11756 17.06.2009 tööde teostamise
aruanne
Kallaste kalmistu (reg. nr 4237) peavärava ja läänepoolse piirdeaia restaureerimise aruanne Muinsuskaitseameti Tartu maakonna vaneminspektor, Reelika Niit
11408 27.04.2009 projekti
kooskõlastus
Kallaste vanausuliste kalmistu müüri ja väravaehitise restaureerimise ja remondi põhiprojekt Muinsuskaitseameti Tartu maakonna vaneminspektor, Reelika Niit
10728 30.12.2008 muinsuskaitse
eritingimused
Kallaste vanausuliste kalmistu müüri ja väravehitise restaureerimiseks ja remondiks Muinsuskaitseameti Tartu maakonna vaneminspektor, Reelika Niit