Nr. Kuupäev Tüüp Kirjeldus Menetleja
11182 19.03.2009 tööde teostamise
aruanne
Kambja kiriku kirikuaia ja väravapostide taastamine Muinsuskaitseameti Tartu maakonna vaneminspektor, Reelika Niit
10887 28.01.2009 projekti
kooskõlastus
Emajõe ja Võhandu jõe valgala veemajanduse projekt. Vee- ja kanalisatsioonitorustiku projetkteerimis- ja ehitustööd Kambja alevikus. Muinsuskaitseameti Tartu maakonna vaneminspektor, Reelika Niit
6076 23.01.2007 projekti
kooskõlastus
Kambja kiriku kirikaia ja väravate taastamise ja ehitamise põhiprojekt.
AB Siim & Põllumaa OÜ. L.Ehmann. Töö nr. 06-KA02
Tartu, juuli 2006.
Tellija EELK Kambja kogudus.
Muinsuskaitseameti kunstimälestiste peainspektor, Ülle Jukk
3449 13.09.2005 muinsuskaitse
eritingimused
Reg.nr. 4240
Kambja kiriku kirikaia ja väravate taastamise ja ehitamise muinsuskaitse eritingimused
Autor: E.Talvistu, U.Põllumaa. Tartu august 2005.

Tellija: Kambja Vallavalitsus
Muinsuskaitseameti kunstimälestiste peainspektor, Ülle Jukk