Nr. Kuupäev Tüüp Kirjeldus Menetleja
34045 27.11.2018 projekti
kooskõlastus
Teedeprojekt OÜ poolt koostatud töö nr T04017 Riigitee 46 Pühi – Makita. Projekti on 26.11.2018 sisse viidud muudatused (vt nõudmisi arheoloogia KKK 19.11.2018 protokoll nr 161) - lisatud on projekteerimistingimusi kajastav muinsuskaitsepeatükk ning jooniste legendi on täiendatud arheoloogiamälestise tingmärgiga. Arheoloogianõunik, Anu Lillak
1022 16.01.2004 kooskõlastus Tartu maakond, Kambja vald, Kodijärve küla, Seppa katastriüksuse moodustamine. Toimiku koost Omandi OÜ Töö nr MK1099, Siiri Vessmann, Tartu 2003 Muinsuskaitseameti Tartu maakonna vaneminspektor, Mart Siilivask