Nr. Kuupäev Tüüp Kirjeldus Menetleja
3209 08.07.2005 kooskõlastus Reg.nr. 4254.
Nõo kalmistu detailplaneering. Töö nr. N 368
Autor Mihkel Lember. Tartu juuli 2005

Tellija: Nõo Vallavalitsus

Ilme Mäesaluga 28.06 läbi vaadatud ja 8.07.-ks vastavad muudatused sisse viidud.
Muinsuskaitseameti kunstimälestiste peainspektor, Ülle Jukk
20291 17.05.2013 projekti
kooskõlastus
Nõo kalmistu peasissepääsu ja kaevu ümbruse eskiisprojekt.
Koostaja: Kobras AS
Tellija: Nõo vallavalitsus
Töö nr 2013-052
Tartu aprill 2013
Kooskõlatatud koos I. Merzini ja R. Niiduga.
Tartumaa nõunik, Inga Raudvassar
33586 02.10.2018 projekti
kooskõlastus
Nõo kalmistu laienduse eritingimused ja kujundusprojekt.
Koostaja: AS Kobras
Tellija: Nõo vallavalitsus
Töö nr 2017-056
September 2018
KKK 23.01.2018 protokoll nr 371 pkp 10
Tartumaa nõunik, Inga Raudvassar
33587 02.10.2018 projekti
kooskõlastus
Nõo kalmistu vertikaalplaneering.
Koostaja: AS Kobras
Tellija: Nõo vallavalitsus
Töö nr 2017-210
Oktoober 2017
KKK 23.01.2018 protokoll nr 371 pkp 9
Tartumaa nõunik, Inga Raudvassar
35452 02.07.2019 projekti
kooskõlastus
Projekti "ESTSIDE-12 Tartu-Külitse-Haage-Tõrvandi-Nõgiaru-Nõo-Tõravere-Elva" kooskõlastus. Projekti arutatud 13.06.2019 arheoloogiakoosolekul (protokoll 178).
Projekti on sisse viidud kirjaga 5.1-17.6/1497-1 palutud täiendused.
Arheoloogianõunik, Anu Lillak