Nr. Tüüp Pealkiri Projekteerija / kooskõlastuse saaja Antud
44732 Konserveerimis- või restaureerimistööde tegevuskava Rannu kalmistu muldemüüüri restaureerimise tegevuskava Maakivist OÜ
02.11.2022
24556 kooskõlastus   13.03.2015
21186 kooskõlastus   OÜ ARTES TERRAE 17.09.2013