Nr. Kuupäev Tüüp Kirjeldus Menetleja
37865 11.06.2020 hooldusjuhend,
tegevuskava
Uderna Ministeeriumikooli hoone keldri võlvlae avariiolukorra likvideerimine.
Koostaja: Ave Kitsel; Tehniline joonis Muinsuskaitseamet, Virgo Eiche
Tartumaa nõunik, Inga Raudvassar
3718 18.11.2005 muinsuskaitse
eritingimused
Uderna ministeeriumikooli hoone (nr 4273)Muinsuskaitse eritingimused hoone restaureerimiseks ja ümberehituseks. OÜ ARC Projekt töö nr 2005-057, koost A.Elken, R.Org. Tartu, sept 2005 Muinsuskaitseameti Tartu maakonna vaneminspektor, Mart Siilivask