Nr. Kuupäev Tüüp Kirjeldus Menetleja
30648 16.08.2017 tööde teostamise
aruanne
Tööde teostamise aruanne, vaegtööd teostatud ning aruanne täiendatud. Arheoloogianõunik, Anu Lillak
27917 18.07.2016 hooldusjuhend,
tegevuskava
EAÕK Vara-Välgi kiriku värav. Värava restaureerimise tegevuskava.
Koostaja: OÜ Arhitektuuribüroo Kapiteel; Jaan Jõgi
Tellija: EAÕK
Tallinn Juuli 2016
Kooskõlastatud Ajaloomälestiste peainspektor Ilme Mäesalu, peaspetsialist Merle Kinksi, Lõuna-Eesti Järelevalveosakonna juhataja Reelika Niidu ja Lõuna-Eesti ehitistenõunik Ilona Merzini nõusolekul.
Tartumaa nõunik, Inga Raudvassar